Ekonomi Haberler

Radev: Küçük yerleşim yerlerindeki işletmeleri unutmayalım

Finansal kaynakların genellikle büyük şehirlere yoğunlaştırılması, önüne geçilmesi gereken bir sorundur. Belediyelerin reel finansal merkezisizleştirilmesi küçük yerleşim birimlerinde de onurlu ve dürüst işlerin gelişmesini yardımlayabilir. Cumhurbaşkanı Rumen Radev bunları Güneydoğu Bulgaristan’ın Stralca belediyesinde belirtti. Görüşmeye bölgenin kültür, eğitim, spor ve iş çevrelerinin temsilcileri de katıldılar. Cumhurbaşkanı Radev’in sözlerini doğrularken onlar demografik sorunların ve kötü ulaşım […]

Ekonomi Haberler

Küçük ve orta boyutlu işletmelere dair yeni stratejinin üç yeni hedefi var

Ekonomi Bakanlığı sitesinde kamuoyu ile paylaşılan 2021-2027 döneminde küçük ve orta ölçekli işletmelere dair yeni stratejide üç başat hedef belirlendi. Birincisi Bulgaristan’daki küçük ve orta boyutlu işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması, ikincisi- yüksek teknolojik üretimlerde uzmanlaşma ve yoğun bilgi yüklü hizmetler, üçüncüsü – bölgesel eşitlik sağlanması.   Belge 2008–2018 döneminde ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin durumunun […]

Ekonomi Haberler

Pandemi küçük boyutlu işletmelerin yüzde 20’sinin gelişmesini engelledi

Ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 20’sinden fazlası Covid krizi ortamında üretimlerini yeniden düzenlemekte güçlük çekiyor. Onların altyapısı ve personeli var ancak çalışma sermayeleri yok. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzden 75’inden fazlasının  sorunlu kredileri varken yalnız yüzde 15 kadarı kriz koşullarında yeni gelişme imkanları bulmuştur. Bu veriler küçük ve orta boyutlu işletmeler milli […]

Ekonomi Haberler

İşletmelerin % 42’si Kasım ayında gelirlerinde düşüş kaydetti

Ekim ayına kıyasla Kasım ayında işletmelerin yaklaşık % 42’si mal ve hizmet satış gelirlerinde düşüş kaydetti. Ulusal İstatistik Kurumu Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini araştırdı. Ankete katılan firmaların% 46’sı gelirlerinde bir değişiklik olmadığını, % 11,8’inde artış olduğunu belirtti. Ankete katılanların sadece % 9,8’i, işverenleri destekleyen önlemlerden faydalandığını belirtti. BNR Okunma Sayısı: 294

Yaşam

Dönerciden hükümete çağrı: devlet yardımı halkın her kesimine ulaşmalı

Kırcaali merkezinde eşiyle beraber dönerci lokantası işleten Rasim Kamber, şansını yurtdışında deneyip, daha sonra kazancını memleketine yatırmayı seçen bir genç. 4 yıl önce Belçika’dan gurbetten dönen 1987 doğumlu Rasim Kamber, Bursa’da çocukluk yıllarında öğrendiği dönercilik mesleğini kendi işletmesinde icra etmeyi seçti. Zor dönemlerden geçtiğimiz bu pandemi dönemlerinde genç girişimcilerin de işleri zorlaştı. Virüs karşıtı önlemler, […]

Ekonomi Haberler

Bulgaristan’da iflas eden işletmeler artıyor

Bulgaristan’ın Devlet İş Sicili Ajansına göre, Haziran- Temmuz 2020 itibarıyla iflas ilan eden işletmelerin sayısı artıyor. Covid-19 krizinin ekonomiye etkisinin araştırıldığı raporda, geçen yıl bu iki ayda 42 ve 53 işletme iflas ilan ederken, 2020’de bu aylarda 62 ve 70 işletmenin ödeyememezlik durumuna girdikleri açıklandı.  2019 Haziran ayına kıyasla bu Haziran ayında çalışanların oranı 111.5 […]

Ekonomi

Küçük işletmelerin desteklenmesine yönelik prosedür başladı

Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanlığı, 2014-2020 döneminde küçük işletmelerin gelişmesine yönelik altprogramın başladığını açıkladı. Desteklenen faaliyetler enerji verimliliğinin artması, tarım işletmelerinin ihtiyaçları için bioenerji üretimi ve de çevrenin korunmasına yönelik makine, donanım ve tesislere yapılan yatırımlarla ilgili olmakta. Prosedür kapsamında sağlanan kaynaklar toplam 5 milyon avro tutarındadır. BNR Okunma Sayısı: 371

Ekonomi Haberler

Bulgaristan’daki büyük ve orta ölçekli işletmeler faaliyetlerini yeniledi

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB verilerine göre, Covid-19 krizinden etkilenen Bulgaristan’daki büyük ve orta ölçekli işletmelerinin yaklaşık yüzde 90’nı faaliyetlerini tamamen veya kısmen yeniledi. Olağanüstü hal döneminde izlenen şirketlerin dörtte üçü çalışanlarını izine gönderdi, yaklaşık yüzde 25’i ücretsiz izine çıkardı, yüzde 10’un biraz üzerindekiler ise çalışanlarını işten çıkardı. BNR Okunma Sayısı: 377

Ekonomi Haberler

Yeni bir e-portal Bulgaristan’daki küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansı resmi web sitesinin bir parçası olarak bir bilgi dizisi oluşturdu. SAP Bulgaria ile ortaklaşa çalışan Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) Tanıtma Ajansı web sitesinde yeni bir bilgi portalı oluşturdu. Bu sayede Bulgar iş dünyasının temsilcileri, bir dizi kamu mali destek aracı, personelin korunması ve çalışanların tazminatı için […]

Ekonomi Haberler

Mart ayında Bulgaristan’da işletmelerin gelirlerinde düşüş var

Ulusal istatistik kurumu /NSİ/’nin olağanüstü durumun ekonomi üzerindeki etkisi konusunda yaptığı araştırma, Mart ayında Bulgar işletmelerinin% 53.5’inin satış gelirlerinde düşüş olduğunu gösterdi. İşletmelerin % 36,3’üde değişiklik yok,  % 9,5’i gelirlerinde artış kaydetti. Kültür, spor, eğlence ve ev eşyalarının onarımı alanlarında  şirketlerin % 70,6’sı etkilendi. Endüstride bu oran % 52.9, inşaatta -% 51.2 ve”Ticaret, ulaşım ve restorancılık” sektöründe […]

Ekonomi

Avrupa Yatırım Fonu, küçük ölçekli işletmelere 5 milyon avro sağladı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası grubunun  bir parçası olan Avrupa Yatırım Fonu’nun AK programı çerçevesinde Bulgaristan’da küçük ölçekli işletmelerinin finansmanının sağlanacağı ilk anlaşmayı imzaladığını, bildirdi. 320 Bulgar şirketinin bu finansmandan yararlanması bekleniyor. Kaynaklar, Bulgaristan Kalkınma Bankası, İş ve İşçi Bulma Kurumları, farklı online kredi platformları sayesinde genç girişimcilere, kadın, esnaf ve küçük çiftçilere ait şirketlere […]

Ekonomi

İşverenler, büyük işletmelere şantaj yapılmasına son verecek kanun değişikliği istiyor

NOVA TV’de yayınlanan Merhaba Bulgaristan programına konuk olan Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) İcra Müdürü Evgeniy İvanov, Milli Gelirler Ajansı’nın (NAP) bilgi sistemine karşı yapılan siber saldırı ile ilgili, ”Şirketlerin mali sorunlarını, büyük işletmelere şantaj yapılarak çözme girişimlerine son verecek bir mevzuat düzenlemesi gerekiyor. Yasa koyucunun bu konuda gereğini yapmasını istiyoruz” diye kaydetti. İvanov, […]