Bulgaristan doğumlu olanlar veya atası Bulgaristan doğumlu olup vatandaşlık alma hakkına sahip olup olmadıklarını soranlara istinaden;

Kişinin Bulgaristan’da doğmuş olması vatandaş olduğu/olacağı anlamına gelmez, vatandaşlik yasasi kapsamında ise vatandaşlik hakkı olur.

ilk resmi göç anlaşmasi 1948’dir, dolayısı ile önceki tarihlerdeki göçleri kapsamaz.

***Sadece POMAK / BULGAR SOYLU olanlar için göç tarihi önemli değildir. Bulgaristan Vatandaşlık Kanununun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Pomak/Bulgar soylu olanlar 3. kuşağa kadar vatandaşlık hakkı olur.

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ADALET VE AVRUPA HUKUK UYUMU BAKANLIĞI’nca alınan karar ile *29.03.1948- 22.11.1950 * yılları arasında göç edenlerin vatandaşlıkları korunmuştur. Kişi hayatta olmasa dahi Bulgaristan vatandaşı olarak vefat ettiğinden çocukları vatandaşlik alma hakkına sahiptir.
Bu tarihten sonra göç edenler ise vatandaşlıktan çıkarılmıştır, hayatta olanlar uzun prosedür (oturum) ile vatandaşlık geri alabilir.

Vatandaşlıkların korunup korunmaması ile ilgili tesbit adalet bakanlığınca vatandaşlık sorgulaması ile yapılır.

*** 1989 ve sonrasında göç edenlerin vatandaşlıkları korunmuştur.

2023-24’te Bulgar Vatandaşlığı Kanununda neler değişecek?

*Medeni Kanun’un mevcut baskısında, Bulgar vatandaşlarının eşlerinin önceki vatandaşlıktan muafiyeti gerekli değildir (Mad. 12, Fıkra 2, Madde 1). Yasanın teklif edilen versiyonuyla, yalnızca en az 3 yıl önce evli olan Bulgar vatandaşlarının eşleri vatandaşlıklarını koruyabilecek.

Açıkça önerilen değişiklik, yabancıların vatandaşlığa kabul belgelerini sunmadan önce Bulgarlarla evlenmesine ve yalnızca önceki vatandaşlıklarını koruma amacıyla evlenmesine yönelik kötü uygulamaya son vermeyi amaçlıyor.

*Bulgaristan’da ve yurtdışında hüküm giymemiş olmasi

* Bulgaristan vatandaşlığından kendi isteğiyle çıkan kişi tekrar vatandaş olamayacak

Elmaz Güner
İletişim: https://www.facebook.com/elmaz.guner.9/

Reklamlar