“Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında kurulmuş olan ittifak çerçevesinde cepheye gönderilen Türk asker ve devlet adamlarından Binbaşı ve daha üst rütbedeki kişilere verilen Nişanlar üç gruba ayrılmaktadır.

Bunlar;

Cesaret Nişanı,

Aziz Aleksander Nişanı ve

Üstün Askeri Hizmet Halk Nişanlarıdır.

Bu nişanlar da rütbenin seviyesi ve yapılan görevlere bağlı olarak kendi içinde derecelere ayrılmaktadır.

Nişanların dereceleri ise şu şekilde taksim edilmiştir:

Cesaret Nişanı

Büyük Haç

Birinci Derece Parlak

Birinci Derece Mat

İkinci Derece

Üçüncü Derece

Üçüncü Derece Birinci Sınıf

Üçüncü Derece İkinci Sınıf

Dördüncü Derece Birinci Sınıf

Dördüncü Derece İkinci Sınıf

Aziz Aleksander Nişanı

Reklamlar