Ekonomi Haberler

İşletmelerin % 42’si Kasım ayında gelirlerinde düşüş kaydetti

Ekim ayına kıyasla Kasım ayında işletmelerin yaklaşık % 42’si mal ve hizmet satış gelirlerinde düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Kurumu Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini araştırdı.

Ankete katılan firmaların% 46’sı gelirlerinde bir değişiklik olmadığını, % 11,8’inde artış olduğunu belirtti.

Ankete katılanların sadece % 9,8’i, işverenleri destekleyen önlemlerden faydalandığını belirtti.

BNR