Bulgaristan Türkleri Tarihinden Esintiler
(Anılar – Belgeler) Osman Gülmen/Tarih
Dizisi-21.Ağustos.2013
Bulgaristan Türklerinin menşei (kökeni) ve
onların nereden, nasıl ve ne zaman gelip yerleştikleri
ile ilgili birçok yazılar yazılmıştır. Ancak
konumuz gereği bunları derinlemesine incelemeye
giremiyoruz. Sadece özet olarak değinip
birkaç kaynak göstermekle yetineceğiz.
Türk kavramı geniş çaplı ve ve geniş kapsamlı
bir soyun adıdır. Birçok Türk Boyları
bu soyun birer parçasıdır. Oğuzlar, Peçenekler,
Kumanlar vs. gibi. Söz konusu boylar, bu
topraklara göç edip yerleşmeleri belli bir süre zarfında olmayıp, 4. yüzyılda
vuku bulan o büyük Kavimler Göçü’nden itibaren 19. yüzyılın ortalarına
kadar sürmüştür. Genel hatlarıyla bu tezi İbrahim Yalımov da doğrulamaktadır.
(Kitabın İçinden)

Reklamlar