Yorum

Mezarlık Üstünde Mezarlık

Şakir ARSLANTAŞ Tarih: 22 04 2020 Korona virüs salgını Bulgaristan demokrasisi yorganındaki güve yeniklerini ipe serdi. Süresiz salgın tatiline çıkmazdan ünce maaş almaktan da vaz geçen Sofya milletvekilleri, olağanüstü durum şartlarında olağanüstü oturuma çağırılınca gelmediler. Son 142 yılda birçok konuda karar alamayan, hazırlanan yasaları onaylamayan, hele içinde azınlıkların hak ve özgürlükleri olan uluslararası anlaşma ve […]

Yorum

Bizim Sorularımıza Sadece Biz Cevap Verebiliriz

Ertaş ÇAKIR Tarih: 20 Nisan 2020 “Bghaber” forumunda tartıştığımız sorular, bizim sorularımızdır. Bizi ilgilendiren sorulardır ve onlara ancak ve ancak biz doğru ve nihai cevap verebiliriz. Bulgaristan’da yaşayan Türkler ya da Türkiye’deki soydaşlarımız ve Batıya saçılan kardeşlerimizin ana dokusu yakınlıkla, sempatiyle ve dostlukla belirlenen nitelikli yardımlaşma ve hoşgörü olan bir topluluğun evlatlarıyız. Herkes bilir ki, […]

Yorum

Türkiye Şafağı Ağrıyor

İbrahim SOYTÜRK Tarih:  20 Nisan 2020 Anketçilerin yalan söylediğini, sosyologların araştırma sonuçları üzerinde kalem oynattıklarını bilen biriyim. Fakat hayat yolunu kendileri açan doğal gelişmeler, teknolojiyle birleşince kırılma ve sıçramalı inkişaf sunuyor. Burada kırılma sözünü şu anlamda kullandım. İnsanoğlu odun yakmaktan kömür kullanmaya geçtiğinde kırılma yaşanmıştı. Yani insanlar artık ormanı kesmekten vaz geçip kömür kazıp ısı […]

Yorum

Korona-CORONA-19 Virusle Mücadele

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EKONOMİK TEDBİRLER İÇEREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI Değerli dostlar, Ücretsiz izne ayrılan ve işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği sağlanması, iş sözleşmesinin işverence feshedilememesi ve yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirilmesi gibi koronavirüsle mücadelede önemli ekonomik tedbirler içeren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin […]

Yorum

Düşünmek İçin Vakit Bulmaya Başladık.

Renginar GÜLER Tarih: 19 04 2020 Bizim gibi göç sülalesi evlatlarının düşünmeye vakti olmaz. Kaç yıldan beri şiiri şelale bereketi gibi dökülen, romanı adamı sabahlatan bir eser çıkmadı.  Ayar bir tonla hayal öyküleyenlerimiz de belirmedi. Hatta birisi bir şey yapsa gidip üstüne basarak pisletme eksikliğimiz de boy attı. Korona virüsün yasaklı ortamında ve Paskalya ayinlerinde […]