Sağlık-Spor

Sağlık Bakanlığı birimlerinde personel sayısının azaltılması

Sağlık Bakanlığı, acil yardım servisleri, kan merkezleri, psikiyatri hastaneleri, tıbbi sosyal hizmet birimleri, sağlık müfettişlikleri ve başka bakanlığa bağlı faaliyet sürdüren devlet birimlerinde görevli işçi personelin yüzde 10 oranında işten çıkarılmasını talep ettiği bildirildi. Bu talebe dair nedenlerin gösterilmemesi ve sosyal ortaklarla koordine edilmemesi bugün Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) örgütünün sert tepkisine sebep oldu.