Yurtdışında elektronik oy kullanma  formu  hazır,  Merkez seçim  komisyonunun  İnternet sayfasında bulunur – www.cik.bg  12 mayıs  günü  42. Halk meclisi için  oy kullanmak isteyen yurtdışındaki Bulgaristan  vatandaşları 11 Nisan 2013  tarihine dek başvuruda bulunabilir.

Oy kullanmak isteyenler kişisel  bilgi, Bulgaristan’daki devamlı  adresini  ve yaşadığı devletteki adresini de bildirmelidir. Yurtdışında oy kullanmak için  diplomatik  ve konkolosluk temsilciliklerinde sandıklar  kurulacak veya devletin  yasaları izin verirse  başka yerlerde de kurulabilir.

Reklamlar