Geçici hükümet, 2013 yılında uygulanacak lise eğitiminin gelişimini sağlayacak 10 ulusal program onayladı. Bu programlara toplam 37 566 207 leva öngörülüyor.  Okul Ağının İyileştirilmesi ulusal programının bütçesi 14 360 000 leva. Altı yıldan bu yana uygulanan bu program, eğitim yapılarının öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerinin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına adapte sürecini ayarlamak için kullanılıyor.

liseYeterlilik ulusal programının bütçesi 356 850 leva. O, eğitim uzmanlarının profesyonel yeterlilik derecelerinin yükseltilmesiyle eğitimin kalite ve efektifliğinin arttırılmasına yöneliktir.

Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri programı, internet ve bilgiletişim teknolojileri altyapısına erişim ve bu konuda yetenekli öğrenci ve öğretmenlerin teşvik edilmesini sağlıyor. Toplam bütçesi 6 500 000 leva.

Okul-Öğrencilerin Alanı programı, öğrenci grupları oluşturularak öğleden sonra ders dışı çalışmalarla tam gün eğitim sağlıyor, öğrencilerin olimpiyat ve ulusal yarışmalara hazırlanmalarına imkan veriyor. Programın toplam bütçesi 1 949 357 leva.

Mesleki Eğitim Sisteminin Modernleştirilmesi programı, mesleki eğitim okullarında eğitim odası, laboratuar ve atölyelerin özel donanımını sağlıyor. Bu amaçla 3 milyon leva harcanması öngörülüyor.

Her Öğrenciye Hizmet programı, eğitim sürecinde ilerleme kaydedemeyen öğrencilere ek olarak ders çalışmaları sağlanılmasına imkan sunuyor. Bu programın bütçesi de 3 milyon leva.

Erişilebilir Bir Yapılı Çevrenin Oluşturulması programı, özel eğitim gereksinimli çocuk ve öğrencilere erişilebilir yapılı çevre oluşturulmasına yöneliktir. Programa 800 000 leva ayrılıyor.

Yurt Dışında Vatan Dili ve Kültür programı, yurt dışındaki tüm Bulgaristan vatandaşlarının etnik ve kültürel ortamını koruyup ulusal, kültürel ve manevi kimliğini korumalarını amaçlıyor. Programın bütçesi 1,1 milyon leva.

Okul Devamsızlığı Olmadan programı, öğrencilerin düzenli olarak derslere katılmalarını ve aktif olarak eğitim sürecinde yer almalarını amaçlıyor. Programın bütçesi 2 milyon leva.

Zorunlu Ulusal Dış Değerlendirme Sistemi programı, her eğitim aşaması 4,7 ve 12. sınıfların sonunda öğrencilerin edindiği bilgi ve becerilerini ulusal standart sınavlarla zorunlu olarak dış değerlendirme yapılmasına yöneliktir. Bu amaç için programa 4 500 000 leva bütçe sağlanıyor.

Reklamlar