Sunduğu uluslararası seviyedeki eğitim ve bilgi ve tecrübe zenginliğinin yanında, Türkiye dünyanın her yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde öğretim bursu sunuyor.

Şimdi buraya tıklayarak başvur! 

Türkiye Bursları, devlet finansmanıyla Türkiye’nin iyi üniversitelerinde uzun ve kısa süreli eğitim için öğrencilere sunulan bir burs programıdır.
Türkiye Bursları, ülkeler arasındaki işbirliğini ve toplumlar arası ortak anlayışı güçlendirmeye kendini adamış geleceğin liderlerinden bir ağ oluşturmayı hedefliyor.

Başvuru Tarihleri: 10 Ocak – 20 Şubat 2020
2020 yılı Türkiye Bursları başvuruları tek dönemde alınacaktır ve başvurular 10 Ocak – 20 Şubat 2020 tarihleri arasında her ülkeden öğrenciye açık olacaktır.

Türkiye Bursları’nı eşsiz kılan ne?

Türkiye Bursları’nı eşsiz kılan sadece sağladığı finansal destek değil, her yüksek öğrenim öğrencisine sağladığı üniversiteye yerleştirme hizmetidir.

Programlar ve Öğrenim Düzeyleri

Başvuruya açık olan programlar:
Lisans ve Lisansüstü Programlar
Başvurular Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açıktır.
Araştırma Bursları, Başarı Bursları ve KATİP gibi diğer programlar farklı başvuru dönemlerine sahiptir ve sitemizde ve sosyal media kanallarında duyurulmaktadır.

 

Nasıl Başvuru Yapılır?

Gerekli Belgeler
İnternet üzerinden yapılacak başvurular için tüm adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir:

  • Geçerli bir kimlik belgesi/kartı VEYA Geçerli bir pasaport
  • Adayın yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı
  • Ulusal sınav sonuçları (varsa)
  • Diploma ve geçici mezuniyet belgesi
  • Akademik not dökümleri
  • Uluslararası sınav sonuçları (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS…vs.); seçilen program tarafında talep ediliyorsa.
  • Dil sınavı sonuçları (seçilen program tarafından talep ediliyorsa)
  • Araştırma konusu önerisi ve yapmış olduğunuz çalışmalara dair yazılı bir örnek (sadece doktora başvuruları için)

 

Önemli Detaylar:
Türkiye üniversitelerindeki birçok programa Türkçe dilinde eğitim vermektedir. Bununlar birlikte bazı departman ve üniversiteler İngilizce ve diğer dillerde programlar sunabilirler. Bu gibi programlarda öğrenim görmek isteyen adayların uluslararası alanda kabul gören bir dil yeterlilik sertifikalarının bulunması gerekmektedir. (TOEFL ve diğer eşdeğer sertifikalar). Bu programların çoğu uluslararası kabul test sonuçları talep etmektedir (GRE, GMAT, SAT vb.). Adaylar, başvuru sistemindeki programları seçerken öğretim dilini kontrol edebilirler.
Ulusal sınav puanları yerine SAT ya da GCSE gibi uluslararası niteliklere sahip lisans adaylarının, bu uluslararası sınavlara göre orta öğretimi tamamlamış olmak için gerekli minimum nitelikleri sağlamaları gerekecektir.
Türkçe yeterlilik için C1 seviyesinde Türkçe dil sertifikasına sahip olmayan (eğitim dili İngilizce veya diğer dillerde olan programlara yerleştirilen adaylar da dahil) tüm Türkiye Bursiyerlerinin, bir yıllık Türkçe Hazırlık Kursuna katılmak ve akademik yılın sonunda C1 seviyesini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları nelerdir?

Başvuru İçin Temel Kriterler

Asgari Akademik Başarı Kriteri:
Lisans adayları için asgari akademik başarı: %70
Yüksek Lisans ve Doktora adayları için minimum akademik başarı: %75
Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) adayları için minimum akademik başarı: %90

Yaş Kriteri
Lisans programları için: 21 yaşın altında olmak
Yüksek Lisans programları için: 30 yaşın altında olmak
Doktora programları için: 35 yaşın altında olmak

Uygunluk

Uygun Gruplar:
Tüm ülkelerin vatandaşları
Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun olacak olanlar (2019 Eylül ayından önce)
Araştırmacılar ve akademisyenler

Uygun Olmayan Gruplar:
Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireyler
Halihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler

 

Hangi bölüm ve üniversiteler var?

Sunulan bölüm ve okulların listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Değerlendirme ve Seçim Süreci

Türkiye Bursları içi yapılan başvurular; adayın akademik başarısına, müfredat dışı faaliyetlerine ve diğer mesleki yeterliliklerine bağlı olarak değerlendirilir. Başvuruların değerlendirme sürecinde, adaylar başvurdukları programın kriterlerine uygunlukları ve bununla beraber, akademik ve sosyal başarılarıyla değerlendirilir.

ÖN DEĞERLENDİRME:
Tüm başvurular; asgari akademik not, yaş sınırı, gerekli belgeler gibi temel kriterler üzerinden incelenir.

SON ELEME:
Uygun görülen adayların başvuruları; akademik durum, önceki yeterlilikler, akademik ilgi alanları, kariyer hedefleri, tercihlerinin tutarlığı, niyet mektubunun içeriği/anlaşılırlığı ve sosyal faaliyetlere katılım gibi bir dizi kriterler üzerinden Uzman Komitesi tarafından dikkatlice incelenir. Bu aşamadan sonra, mülakat süreci için kalifiye adayların son listesi oluşturulur.

MÜLAKAT:
100’den fazla ülkeden seçilerek son listeye alınan adayları; akademisyen ve uzmanlardan oluşan mülakat komiteleri tarafından değerlendirilir.
Genelde 15-30 dakika süren mülakat, aşağıda belirtilen format üzerinden gerçekleştirilir:
a. Karşılama ve giriş
b. Belgelerin kontrolü
c. Adayın başvuru amacının öğrenilmesi
d. Akademik bilgi ve kariyer hedefleri
e. Kapanış ve aday tarafından komiteye soru sorulması

Not: Mülakata davet edilen adayların, mezun olmamışlar ise, tamamlamış oldukları önceki yılların tüm transkript/karne belgelerini ve sertifikalarını mülakata getirmeleri gerekmektedir.​

SEÇİM:
Mülakat komiteleri tarafından aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinin mülakat sonuçları, bir seçim komitesi tarafından değerlendirilir ve burs alacak başvuru sahiplerinin listesi oluşturulur. Bu son değerlendirme aşamasında, adayın Türkiye Bursları için genel uygunluğunu değerlendirilmektedir.

 

Hazırlayan: Murat Ulutürk, BG Haber

 

 

Reklamlar