Duyuru

Yargı paketi

YARGI PAKETİNE İLŞKİN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Değerli dostlar,

Hâkim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması gibi düzenlemeler içeren Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Aşağıdaki Bazı Düzenlemeleri İçeriyor;

  • Hakim adaylığı kurumunun kaldırılması, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin getirilmesi.
  • Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olarak öngörülmektedir. 3 yıllık hâkim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır. Böylelikle hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacaktır.
  • Hakim ve savcı yardımcıları temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacaktır.
  • Noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü yeniden düzenlenmektedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin noterler tarafından tapu siciline tapu bilişim sistemi vasıtasıyla şerh verilebilmesi ve taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından da yapılabilmesi imkânı getirilmektedir.
  • Fiyatları etkileme suçu bakımından hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca bu suçun cezasının artırılmasını öngören haller bakımından da, artırım oranları yükseltilmektedir.
  • Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu bakımından hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için;

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss339.pdf

Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

Selam ve saygılarımla…

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili