Yahudilerin Çekisi

unal almanya ÜNAL GAZİ

Konu: Almanların Yahudi  Soykırımları                     

Almanya’da Nazi iktidarının kurulması ve 1934’te Hitlerin Kanzler olmasıyla kıta Yahudilerine karşı tarihte eşi görülmemiş bir planlı soykırım uygulandı. Bu imha planları “üstün Alman” ırkı oluşturma hesaplarından bir parçaydı. Bu konuda önce Nazı devlet yönetimi Wannsee Konferansında karar aldı. Ardından 2. bir konferans toplanarak Yahudileri imha etme caniliği “SS” güçlerine yani Himmlere verildi. Olayın uygulanmasına bir daha değinmek istiyoruz:

9 Temmuz 1938’den başlayarak, Naziler tarafından Münich’te çırası yakılan Sinagog yakma olaylarıyla birlikte, 1.500 Yahudi sokaklarda kavga çıkarttıkları gerekçesiyle  toplama kampına tehcir edildi. Naziler, Ağustos 1938’de, Münich’teki  Sinagog yıkma olayını Nürnberg’de devam ettirdiler. 9 Kasım 1938’de  Naziler, liderleri Hitler ve Goebbels’in planladığı gibi, Alman soykırım tarihinde, /Alman soykırım tarihinde Çingene Soykırımı ve Nabimya soykırımı da vardır) adı çok geçen meşhur Kristallnacht olaylarını başlattılar. Kristalnacht olaylarında Naziler, tüm Almanya’da Yahudilere ve Yahudilere ait yerleşim birimlerine, dükkanlara ve Sinagoglara saldırdılar. Yakaladıklarını katlettiler. Dükkanları, Sinegogları ve evleri yakıp yıktılar. Olaylarda birçok Yahudi işyeri, evi, okulu, Sinagog’u yakıldı yıkıldı. Olaylardan sonra asayişi sağlamak bahanesiyle yine 30.000 Yahudi, hükümet tarafından Toplama kamplarına kapandı.  Bu konu çok araştırıldı. Kesin kanılara göre, Kristalnacht olayının yarattığı sonuçlardan dolayı, Yahudiler, kısa zaman içerisinde, Alman ekonomik ve profesyonel hayatından tamamen silindiler. (1)

Haziran 1941-Ocak 1942 tarihleri arasında ise, Litvanya’da, Alman özel infaz ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, yerli halkın yardımlarıyla, 135.000 Yahudi soykırıma uğradı. 1941 yılında, Almanya’dan Riga, Minsk ve Kovno’ya  gönderilen Alman Yahudileri, bu şehirlerdeki toplama kamplarında, profesyonel Yahudi infaz ekipleri tarafından kurşuna dizildi. Fiziki soykırım gerçekleştirildi. Avrupa’daki Yahudi kontrol  ve daha sonra da toplu katliam için belli merkezlere tehciri yaygınlaştırıldı. Hollanda’da 107.000; Belçika’da 28.000; Fransa’da 42.000; Danimarka’da 779; İtalya’da 5.000; Romanya’da binlerce, Bulgaristan’da 20.000; Yunanistan’da 45.000; Macaristan’da 430.000; Slovakya’da 50.000; Norveç’te 1.500; Hırvatistan’da 5.000 Yahudi, soykırım amacıyla toplama kamplarına gönderildi. Bu kampların toplam sayısı 49’du. Yok edilmek üzere kamplara sürülen Yahudilerin bir kısmı Polonya’da ağzına kadar insan dolu Yahudi gettolara, büyük bir kısmı ise, daha sonra, Yahudi katliam merkezi olarak atlandırılacak olan, Polonya’daki Chelmo, Kulmhof, Treplika, Sobibor, Auschwitz ve Belzec; Latviya’da Jungfermhof ve Beyaz Rusya’da Trostinets toplama kamplarına gönderilerek profesyonel “T4” teknik öldürme servisi tarafından Reinhard Operasyonlarında katledilmeye başlandılar.

1942 yılında, Belzec toplama kampında, 600.000 Treplika toplama kampında 900.000, Sobibor toplama kampında 250.000, Kolmhof toplama kampında 150.000 kili öldürüldü. Chelmo toplama kampında ise 152 bin Yahudi toplu halde öldürüldü. Yaklaşım 1.5 milyon  Yahudi gettolarda açlıktan ve kurşuna dizilmelerden dolayı hayattını kaybetti. Almanlar, Yahudilerin büyük çoğunluğunun Auschwitz-Birkenau toplama kampında (1.5 milyon kişi) Maydenek (Lüblin) toplama kampında (1 milyon kişi) olmak üzere kurşuna dizilerek, asarak, özel insan fırınlarında yakarak ve gaz odalarında zehirleyerek katledildi. Bunun yanında, 70.000 Polonyalı entelektüel ve Sovyet esir de Çingene ve Yahudilerin akıbetini paylaştı. (2)

Toplama kamplarında öldürülmeyen Yahudiler ise, yoğun olarak uygulanan topluca kurşuna dizilmelerder, gettolara  sıkıştırılmaların verdiği eziyetlerde açlıktan, yapılan işkencelerde, doğrudan Gestapo, SS’lerve Einzats Komandoları (özel infaz ekipleri) tarafından tek tek kurşuna dizilerek katledildiler. Sınıra yakın Sovyet bölgelerinde yaşayan 700.000 Yahudi, Baltık ülkelerinde iser binlerce Yahudi, Alman özel infaz gücü tarafından kurşuna dizilerek katledildiler.  Araştırmacılara göre, 1.8 -1.9 milyon arasında Polonya Yahudi’si de, Almanlar tarafından yapılan soykırımlarda katliama uğradılar.(3)

İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri katledenler, özellikle Almanlardı. Almanya bugün de faşizmin işlediği soykırımın yüz karasıyla yaşıyor ve 1915’te soy kırım ilendişği gibi sahte ve tamamen yalan konularda Türkiye devletine ve halkına çamur atmaya çalışarak uluslararası hukuk ve ahlak normlarını çiğniyor. Üstelik, bu konuda tarih arşivlerini açıp olaylarla yüzleşmek de istemiyor. Unutulmamalı 1915’te Osmanlı Orduları Genel Kurmay Başkanı Almandı.

Yahudileri soykırıma uğratma operasyonlarıyla ilgili araştırma yapan ünlü psikolog ve soykırım araştırmacısı Robert Jay Lifton1944 yılının Haziran ayında her gün 10.000 kişinin /çoğunlukla Yahudi) gaz odalarında zehirlenerek; 1944 yılının Ağustos ayında ise, her gün 20.000 kişinin yakılarak katledildiğini açıklamaktadır. Almanlar tarafından yapılan  bu katletme olayları, Lifton’a göre  24 saat hiç durmadan, aralıksız olarak sürdürüyordu. (3)

Soykırım araştırmacıları tarihçi Frank Chalk ve sosyolog Kurt Jonassohn da, Almanların, İkinci Dünya Savaşı Sırasında bilimin, ekonominin ve bürokrasinin yarattığı iktidar silahlarını, en efektif bir biçimde kullanarak, tarihte ilk defa bu yoğunlukta (toplam 9 milyon Yahudi katledilmiştir) biyolojik ve etnik soykırımı gerçekleştirdiklerinin altını çizmektedirler. (4)

Kaynaklar:

1)Wolfgabng Benz<. Translator Jane Sydenham-Kwiet. 1999. Tho Holocaust.

2) http:/ www.brainyencyclopedia.com/encyclopedia /a/ au auschwitz concentration camo.htm.

3) Frank Chalk aund Kurt Jonassohn. The History  and Sosiallogy of Genocide.

  1. Christopher R. Brownıng. Ordinary Germans or Ordinary men?
Share
Reklamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir