Eğitim Haberler

Vatandaşların, su ve enerji fiyatlarına itiraz edebilmeli

Kamu Denetçisi Maya Manolova, Elektrik ve Su Düzenleme Komisyonu’nun (KEVR) ısı ve elektrik enerjisi, doğal gaz ve su temini için marjinal fiyatlara ilişkin kararlarından dolayı vatandaşların mahkemeye başvurmalarına izin vermeyen bir Enerji Yasası metnini Anayasa Mahkemesi’ne verdi.

Bu kararları bireysel idari işlemler olarak tanımlayan Enerji Yasası’nın 36 a.maddesinin 2.fıkrası söz konusudur. Kamu Denetçisi, Millet Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva’ya bu yönde mevzuat değişiklikleri öneren bir mektup da gönderdi.

Karayançeva, “Kabul edilen yasal kararın bir sonucu olarak vatandaşlar, Anayasa’nın 56.maddesi uyarınca hakları ve menfaatleri ihlal edildiğinde veya tehdit edildiğinde gerçekte savunma hakkından yoksun bırakılıyorlar” diye yorum yaptı.

Bunun, AB üyesi ülkelerinin, ilgili tarafların bu tür kararları bağımsız bir organa itiraz etme imkanını garanti eden ulusal düzeyde mekanizmalar getirmesi gerektiği 2009/72 / AT sayılı AB Direktifi ile uyumlu olmadığını da ekliyor.

Kamu Denetçisi, “Enerji Yasası’nın 13.maddesinin 9.fıkrası KEVR kararlarına itiraz etme imkanı sunsa da, Enerji Yasası’nın 36 a.maddesinin 2.fıkrasına ilişkin uygulama yönetmeliği, vatandaşlara elektrik, doğal gaz ve su temini için fiyatların onaylanmasına ilişkin kararları bireysel idari işlemler olarak belirlemesi, gerçekte bu imkanı kısıtlamaktadır” diye izah etti.


Kamu Denetçisi, bu durumun hukukun üstünlüğü ilkesini (Anayasa’nın 4. Maddesinin 1.fıkrası) ve vatandaşların kendilerini ilgilendiren tüm idari işlemlere itiraz etme olasılığını ihlal ettiğini belirtmektedir (Anayasa’nın 120. Maddesinin 2.fıkrası).

Millet Meclis Başkanı’na gönderdiği mektupta Manolova, Kamu Denetçiliği kurumunun tüketicileri koruyan kuruluşlarının doğal gazın, ısı ve elektrik enerjisi fiyatlarının yükseltildiği KEVR’in kararlarına karşı itirazda bulunmalarına yardımcı olduğunu, ancak davaların başlamadığını belirtti.

Manolova, “Aynı zamanda, itirazdan çıkarı olmayan sadece lisanslı şirketlere yönelik olmasından dolayı KEVR’in bazı kararları yasadışı olsa dahi yürürlüğe giriyor. Kamu Denetçisi, zaten ikna olduğu gibi düzenleyici organın bazı kararları yasal kurallara aykırı olarak kabul edildiği durumlar da vardır. Bu, Kamu Denetçisi tarafından yapılan şikayetler üzerine Aralık 2017’de KEVR’nin su ve kanalizasyon hizmetlerinin maliyetine ilişkin kararına karşı 16 itiraz dilekçesi sunan Savcılığın eylemleriyle de doğrulanmaktadır” diye kaydetti.

 

Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 1 =