Yaşam

TÜRKLERİN YOĞUN YAŞADIĞI “KIRCAALİ VE SİLİSTRE ” EN FAKİR İLLER

 Silistre

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün geçen yıl kasım ayı verilerine göre Kırcaali ve Silistre illeri, Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden en yoksul olanlardır.

Bu iller kişi başına gayri safi yurt içi hasıla ve işçi ücretlerine göre ülkede iller arasında en son sıralarda bulunuyor.
Gayri safi yurt içi hasılaya göre Kırcaali ili ülkede yılda 914 milyon leva ile sondan ikinci sırada yer alıyor.

Kişi başına 6041 leva düşüyor. Kırcaali ilinden daha kötü durumda sadece Kuzey Merkez Bölgesi’nde bulunan Silistre İlidir. Burada yıllık gayri safi yurtiçi hasıla 672 milyon leva.

Bir kişi ortalama 5826 leva kazanıyor.
Diğer illerde durum oldukça daha iyi. Kuzeydoğu Bölgesi’nde Tırgovişte ilinde yıllık gayri safi yurtiçi hasıla 833 milyon leva. Kişi başına 7113 leva düşüyor.


Şumnu ilinde rakamlar sırasıyla 1309 milyon leva ve 7376 leva. Kuzey Merkez Bölgesi’nde durum daha da iyi. Razgrad ilinde yıllık gayri safi yurtiçi hasıla 977 milyon leva ve kişi başına 8152 leva düşüyor.

Rusçuk ilinde gayri safi yurtiçi hasıla 2 213 milyon leva ve dolayısıyla kişi başına 9675 leva düşüyor.
Kıyaslamak gerekirse, başkent Sofya’da gayri safi yurtiçi hasıla 32 804 milyon leva ve kişi başına 24 982 leva düşüyor.
Gayri safi yurtiçi hasıla değeri işçi ücretlerine de yansıyor. Bu göstergeye göre Kırcaali ve Silistre yine son sıralarda bulunuyor.

Kırcaali ilinde yaşayan bir vatandaşın yıllık ortalama ücreti 7222 levayken, Silistre ilinde yaşayan bir vatandaşın yıllık ortalama ücreti 7215 leva. Kuzeydoğu Bölgesi’nde tablo biraz daha iyi.

Tırgovişte’de ücret 7465 levayken, Şumnu da 7968 leva. Kuzey Merkez Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar daha iyi durumdalar.

Razgrad ilinde ortalama yıllık gelir 8351 leva, Rusçuk ilinde ise 8028 leva.


Kıyaslama yapılacak olunursa, Sofya’da ortalama yıllık gelir 13 542 leva.

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 × 5 =