Ekonomi Haberler

Bulgaristan enerjisi büyük ölçüde linyit kömüre bağlı

Eurostat verileri, dokuz AB ülkesinin elektrik ve ısı üretimi için  linyit veya kahverengi kömür  kullandığını gösteriyor. AB’deki toplam linyit üretiminin yüzde 45’iAlmanya’ya ait.  Almanya’yı yüzde 16 ile Polonya, yüzde 11 oranla Çekya ve yüzde 10 ile Yunanistan takip ediyor. Bulgaristan ve Romanya yüzde 8 ve yüzde 6’sına sahip. 2018 yılında AB’deki toplam elektrik üretiminin yüzde […]

Haberler Siyaset

AB kömür yakıtlı termik santrallerinin kapatılması için süre vermedi

AB Bulgaristan’ın kömür yakıtı kullanan santrallerinin kapatılması için bir son süre şartı vermedi. Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova KNSB Sendikasının organize ettiği sosyal diyalog toplantısında bu bilgiyi sundu ve “Zararlı emisyon salgılayan elektrik enerji üretiminin azaltılması şartı koşuldu. Kimse bu santrallerin kapatılması gerektiğini söylemedi. Avrupa Komisyonu bu merkezlerin 2025 yılına kadar üye ülkeler tarafından desteklenebileceğini açık […]

Ekonomi Haberler

Bulgaristan, gelecek on yılda da kömür yakıtlı elektrik santrallerine güvenecek

Sofya’da gerçekleştirilen “Geçiş Döneminde Kömür Bölgeleri” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşan Enerji Bakanı Temenuşka Petkova, Bulgaristan’da kömürcülük sektörünün geleceği konusunda hükümetin Avrupa Komisyonu (AK) ile ortak çalıştığını kaydetti. Bulgaristan bölgede aynı statüde olmayan ve elektrik tedarikine ihtiyaç duyan diğer devletler arasında, net elektrik enerjisi ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Enerji Bakanı Petkova hükümetin, gelecek on […]

Ekonomi

Bulgaristan’da kömür ve termik elektrik santrallerinin sonu mu geliyor?

Statista’nın 2017’ye ait verileri, Avrupa’nın elektrik enerjisinin büyük bir kısmının hala kömürden üretildiğini gösteriyor. Bulgaristan, Avrupa’da yakıtta kömüre bağımlı ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor. Bulgaristan’daki elektrik enerjisinin yüzde 45’i “Maritsa- İztok” ve ülke genelinde bulunan daha birkaç termik elektrik santralinde üretiliyor. 3 200 megavat elektrik üretiminde bu elektrik santralleri yerel linyit kömür kullanıyorlar. Bu kömürler […]

Ekonomi

Kömür üretimini devam ettirmek ülke önceliklerimizden biridir

Enerji sektöründeki sendikalarla yapılan toplantıda konuşan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, “Kömür üretimini ve termik santrallerin işletmesini sürdürmek Bulgaristan’da enerji güvenliğini sağlama çalışmalarımızda temel amaç ve önceliktir,” ifadesini kullandı. Ülkenin enerji ve iklim alanındaki bütünleşik planının “Maritsa-Doğu” kompleksi dahilinde 2030 yılına kadar ögörüldüğünü hatırlattı. Kömür santralleri, Bulgaristan enerji sektöründeki ana kaynak olarak kalacak. Bunun nedeni, Bulgaristan’ın yerel […]