Sofya’da gerçekleştirilen “Geçiş Döneminde Kömür Bölgeleri” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşan Enerji Bakanı Temenuşka Petkova, Bulgaristan’da kömürcülük sektörünün geleceği konusunda hükümetin Avrupa Komisyonu (AK) ile ortak çalıştığını kaydetti. Bulgaristan bölgede aynı statüde olmayan ve elektrik tedarikine ihtiyaç duyan diğer devletler arasında, net elektrik enerjisi ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Enerji Bakanı Petkova hükümetin, gelecek on yılda Bulgaristan’ın kömür yakıtlı termik santrallerinden elde edilecek elektriğe bel bağlamaya devam etmesi gerektiği konusundaki pozisyonunu koruduğunu vurguladı ve bu konuda Avrupa Komisyonu’nun resmi olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

 

BNR

Reklamlar