Eurostat verileri, dokuz AB ülkesinin elektrik ve ısı üretimi için  linyit veya kahverengi kömür  kullandığını gösteriyor.

AB’deki toplam linyit üretiminin yüzde 45’iAlmanya’ya ait.  Almanya’yı yüzde 16 ile Polonya, yüzde 11 oranla Çekya ve yüzde 10 ile Yunanistan takip ediyor.

Bulgaristan ve Romanya yüzde 8 ve yüzde 6’sına sahip.

2018 yılında AB’deki toplam elektrik üretiminin yüzde 9’u linyit kömüre dayalı olurken bu, diğer kömür türleri üretimine eşittir ve AB genelinde  fotovoltaik güneş enerjisinin iki katıdır.

Ancak Bulgaristan, en az kalorili olup en kirletici linyit kömüre  bağımlı olan ülkeler arasında yer alıyor.

Çekya, elektriğin yüzde 43’ünü,Bulgaristan yüzde  38’ni, Yunanistan yüzde 32’sini ve Plonya yüzde 29’nu  kahverengi kömürden elde ediyor.

BNR

Reklamlar