Sofya konferansının Avrupa gündeminde yine Batı Balkan ülkeleri vardı

Sofya’da düzenlenen “Batı Balkan ülkelerinin AB entegrasyonunda parlamentoların rolü” konulu parlamentolararası konferansın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva “Prespa Anlaşmasını tamamlamak şimdi Üsküp siyasetçilerinin elindedir” dedi. Bakan Zahariyeva, bölgemizde Makedonya’nın ismiyle ilgili sancılı sorunun cevabının, bazılarının büyük bir başarı, diğerlerinin ise büyük bir başarısızlık olarak tanımladıkları referandumdan sonra, alınacağına dair umutlarını dile getirdi.

Konferansa, Batı Balkan ülkelerinden ulusal parlamentolar ve sivil örgüt temsilcileri, AB üye ülkeleri milletvekilleri, AB milletvekilleri katıldı. Katılımcılar, Bulgaristan’ın Batı Balkan ülkelerinin entegrasyonu ile ilgili sürecin hızlandırma konusundaki kilit rolünü vurguladı ve bu da Şubat ayından bu yana “Batı Balkan ülkeleri Stratejisi” ve Nisan 2018 “Genişleme Paktı” gibi önemli AK belgelerinin kabul edilmesine yol açtı. AB Konseyi şimdiki ve bir sonraki dönem başkanları Avusturya ve Romanya parlamento temsilcileri Andreas Schieder ve Cristian – Sorin Dumitrescu da bu yolda devam etme kararlığını teyit etti.

Bulgaristan milletvekili Cema Grozdanova, konferansta yaptığı konuşmada “Bugün Balkanlar’da, güvene, aktif ve yapıcı diyaloğa ve ortak Avrupa geleceği anlayışına dayanan işbirliğinde tamamen yeni bir atmosfere şahit olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Batı Balkan ülkeleri ulusal parlamento temsilcileri, hukukun üstünlüğü, güvenlik ve göç, sosyo-ekonomik gelişme, ulaşım bağlantıları, dijital program, uzlaşma ve iyi komşuluk ilişkileri gibi kilit konularda önemli reformları ve ilerlemeyi sürdürme konusundaki kararlılıklarını belirttiler.

Bulgaristan’ın Avrupa Parlamentosu milletvekili Georgi Pirinski’ye gore, AK’nun, üyelik kriterlerini karşılamak için altı ülkeye aynı zamanı belirlemesi halinde, Batı Balkan ülkeleri entegrasyon süreçleri hızlanacaktır. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Liviya Yaroka’nın konuşması büyük etki yarattı. Lívia Járóka, hem öngörülen sübvansiyonlardan, hem de kilit sorun sektörlerindeki uzman desteğinden ibaret olan katılım öncesi programlardan sağlanan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla 6 ülkeye çağrıda bulundu.Karar verme konusunda çifte standartların uygulanması, açıklık ve güvencelerin olmaması nedeniyle eleştiri okları AK’na yöneltildi. Buna benzer görüşü, Karadağ, Podgorica’dan sivil örgüt temsilcisi Momčilo Radulović paylaştı.

AK Başkanı Jean-Claude Juncker’in Brüksel’den sözleri Sofya’daki konferansın önemini bir kez daha vurgulamış oldu: Batı Balkan ülkelerinin katılım perspektifini ellerinden alırsak, orada 90’larda gördüklerimizi göreceğiz” uyarısını yaptı ve altını çizdi: “Tüm sınır anlaşmazlıklar herangi  bir katılımdan önce çözülmelidir, öyle ki Batı Balkanlar’dan gelen istikrarsızlık AB’nde yayılmasın”.

Çeviri: Şevkiye Çakır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest