Yorum

Siyaset, Hep Aynı Konular Etrafında Dolanıyor

Konu:  HÖH partisini Bulgaristanlı Türk Müslümanların hak, özgürlük, adalet, demokrasi ve insan hakları mücadelesi kurdu gerçeği hala saklanıyor.

Bulgaristan “Faktor” Gazetesinden alıntı:

Eksper: HÖH partisini Andrey Lukavov kurdu.

Anrey Lukanov’un öldürülmesini araştıran av. Stoyço Stoyçevski: “Bulgar gerçekliğindeki en düşman, kinci ve gammazcı Doğan’dır” dedi.

Bulgar Ulusal Radyosu’na bir demeç veren güvenlik uzmanı av. Stoyço Stoyçevski birçok konuya değindi:


Türkiye’nin Burgas Konsolosluğu görevlilerinden Uğur Emiroğulu’nun Bulgaristan’dan geri gönderilmesiyle ilgili, elimde kesin veriler olmasa da, bizdeki din görevlileri üzerinde baskı uyguladığı olasılığını “hesap dışı bırakmadığını” söyledi ve şöyle dedi: “Diplomatların geri çağrılması her devlette olağan işlemdir, bu nedenle Türkler de bunu normal bir olay olarak kabul etmelidirler. Bakan Mladenov (Bulgaristan Dış İşleri Bakanı) genç ve entelektüel bir kişidir, özel makamlardan kendisine ilgili bilgi sunulmadan, benzer bir istekte bulunmaz.”

Stoyçevski, Türkiye’nin Bulgaristan’ın iç işlerine karışıp karışmadığı sorunlarını incelemek üzere Halk Meclisi’nde komisyon kurulması olayını da yorumladı ve şöyle konuştu: “Bu, olayların kolektif sorumsuz bir komisyonda çözümsüz kalması denemesi olacaktır. Ben, Cumhurbaşkanlığı komisyonunun konumunu daha normal kabul edebilirim. Birçok çatlak sesli tarafından kötülense de Bulgar Cumhurbaşkanı saygıya değer bir dış siyaset izliyor. Ulusal çıkarlarımızı savunurken, ülkemiz hem Türkiye, hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmek zorundadır.

Bulgaristan’da  kulis ardı düğüm bir türlü çözülemiyor. Kulis ardı aktörleri kaba yanlışlar yaptıkça, olaylar su yüzüne çıkıyor.” diyen ve bu arada eski Başbakanlardan Andrey Lukanov’un öldürülmesi olayını da araştıran güvenlik uzmanı, Ahmet Doğan hakkında “Bulgar gerçekliğinin en düşman, kindar ve gammazcı figürüdür” derken, Peevski’nin de “onun eseri olduğunu” vurguladı  ve şöyle devam etti: “Seçimler arifesiydi, oy kullanılması gerektiğinde, o aşamada Bulgaristan Türklerini halktan koparmak için Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH-DPS) partisini, Bulgaristan Komünist Partisi (BK) Merkez Komitesi (MK) emriyle kurdurtan  Andrey Lukanov’tur. O zaman Türklerin doğal olarak Komünist Partisi’nin karşısında duran güçlerle birlikte oy kullanması gerekiyordu. “Soya dönüş”ü  ve birçok başka olayı biliyorsunuz. “Soya dönüş” sürecine başkaldırmış olan şerefli Türklerin hepsi bir gecede Bulgaristan sınırları dışına çıkarılmıştı. Böylece saha boşaltıldı. Ahmet Doğan örgüt lideri olarak sivrildi.”

Güvenlik uzmanı radyo konuşmasının sonunda şöyle dedi: “Kiril Dobreev ile Rumen Petkov’tan oluşan “iki kanadı da kontrol eden” Georgi Pırvanov, Andrey Lukanov’un öldürülmesinin sonuçsuz kalmasına götürecek yargı sisteminde figürleri dizen siyasetçilerdir. Mirço Spasov’un oğlu A. Lukanov cinayetinin azmettiricisidir. Böyle bir kararın alınmasına gerekçe olarak ise, Lukanov’un Videnov hükümetini istifaya zorlayacak bir haberi açıklamak üzere olmasıdır.”

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 3 =