Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım’ın “Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri (1878-1938)” kitabı yayımlandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, kitabın Bulgaristan Türkleri ile ilgili makale ve tebliğlerden oluşmakla birlikte, kronolojik olarak okuyucunun zihninde bir bütünlük sağlayacağını belirtti.
Yıldırım, kitabıyla ilgili şu bilgileri aktardı:
“Balkan Savaşları dönemini ihtiva eden birinci bölümde Türkiye’de ilk defa 2010 yılında Bulgaristan Askeri Tarih Arşivi belgeleri ve Türk arşiv belgeleriyle mukayeseli olarak ortaya konan Balkan Savaşlarında Bulgar ordusundaki Gönüllü Taşnak Ermeni Bölüğü ele alındıktan sonra Balkan Savaşları sırasında Bulgar ordusunun Rodoplar, Batı ve Doğu Trakya’daki harekatları ile buralarda yaşanan olaylar iki ayrı başlık halinde incelenmiştir.”
Yıldırım, şunları kaydetti:
“Eserin ikinci bölümünde ise Atatürk döneminde Bulgaristan’daki Müslüman Türk azınlığın göçleri, uğradıkları baskılar, suikastlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan Türklerinin sorunları ve uğradıkları baskılara karşı diplomatik çabaları, buradaki Türk azınlığın Türkiye ile Latin harflerine geçiş sürecinde Türkiye’nin ayni ve nakdi yardımları gibi hususları ihtiva eden konular ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir.”

Reklamlar