Eurostat verilerine göre, 2018’deki Bulgaristan vatandaşlarının % 33,7’si evlerini yeterince ısıtamadı. AB’nde insanların yüzde 7’si bunu öne sürer. Bizimki AB’deki en yüksek paydır. Bulgaristan’ın ardında % 28 ile Litvanya,% 23 ile Yunanistan,% 22 ile Kıbrıs,% 19 ile Portekiz ve% 14 ile İtalya’dır. Avusturya, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, Estonya ve İsveç’te bu oran yüzde 2 civarındaydı.

Son 12 yılda, bu göstergeye göre vatandaş sayısı önemli ölçüde azaldı. 2006’da neredeyse % 70’i evlerini yeterince ısıtamayacaklarını söyledi. 2017 yılında bu cevabı % 36.5 verdi.

 

BNR

Reklamlar