Bulgar alfabesinin yaratılmasıyla ilgili sayısız tartışmalardan biri, onun gerçek yaratıcısının kim olduğudur. Prens Rostislav’ın Bizans İmparatoru III Mihail’in talebi üzerine Büyük Moravya’ya gelen aziz kardeşler Kiril ve Metodiy, Slav dilinde yazı ve dini ayinler yarattı.

Ancak Glagolitik alfabe olarak yaratılan Slav yazısının bugün bildiğimiz ve kullandığımız Kiril alfabesine dönüşmesi, Kiril ve Methodiy’un ölümünden sonra hayatta kalan beş öğrenciden biri olan Kliment sayesinde mümkün oldu.

Kliment, Bulgaristan’a ulaştıktan sonra, diğer öğrencilerle birlikte oluşturulan yazı ve edebiyatı dağıtma misyonuyla ülkenin farklı bölgelerine gönderildi. Kliment, yazı üzerinde çalışırken Glagolitik harflerinin bazılarının yazılışının onlar için zor olduğunu fark etti. Bundan dolayı yazılışı daha basit olan harfleri içeren bir alfabe yarattı.

Günümüzde, 1100 yıldan fazla zaman sonra 20’den fazla ülkede bu alfabeyi 200 milyonun üzerinde insan kuyllanıyor. Fakat, bir tek ülkemizde, Aziz Kiril ve Metodiy Kardeşlere adanan ve dsavalarının kutlandığı bayram var, bu da 24 Mayıs Aziz Kardeşler Kiril ve Metodiy, Bulgar İlim, Kültür ve Slav Alfabesinin Günüdür.

Bir Bulgar tasarım stüdyosu, “Yspelite” web sitesi ile işbirliği içinde, Kiril yazı tiplerinin çeşitliliğini zenginleştirmek için “Azbuki” adlı yeni bir yazı tipini kullanıma sundu.

Bulgar ve Rus Kiril Alfabesi arasındaki farklar nelerdir? 

Desislava Ivanova ve Zlatina Petrova
Zlatina’ya göre, çok az sayıda fark var:

“Farklar, harflerin yazılışında. Başlangıç ​​olarak, Bulgarca versiyonunda „а“, „д“, „ж“ „з“, „ч“, „щ“ gibi özel bir el yazımız var. Rusça Kiril Alfabesi ise çok daha basılı. İki yazı tipi arasındaki farklara verebileceğim en net örnek, çevrimiçi okuduğumuz metinlerin çoğunlukla Rusça Kiril alfabesiyle yazılmış olmasıdır.”

Bu nedenle, bu yazı tipini geliştirmedeki en önemli amaçlarımızdan biri, mümkün olduğunca çok kişinin Kiril alfabesinin Rusça ve Bulgarca varyantları arasındaki farkları anlamasıdır – diye ekliyor Petrova. Bu yeni yazı tipinin el yazısına olan istek ve ilgiyi tekrar gündeme getirip getirmeyeceğine gelince, böyle bir şeye yol açarsa ekip çok mutlu olacak.

„Yine de, belki de bu tamamen içinde yaşadığımız zamana bağlı bir konudur. Teknolojiyle çevriliyiz ve giderek daha az el yazısıyla yazıyoruz. İşte bu yüzden kullandığımız yazı tipleri, yazdıklarımıza kimlik verme yolumuzdur – diyor Zlatina.

Çeviri: Şevkiye Çakır

Reklamlar