Duyuru

BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Değerli dostlar,

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın aylıklarının kesilmeden kısa süreli işlerde çalışabilmesine imkan tanıyan, 2020 yılında gerçekleşen afetler nedeniyle yapılacak yardımlarda zorunlu deprem sigortası şartı aranmamasını sağlayan, banka ile müşteriler arasındaki sözleşmelerin elektronik olarak yapılabilmesine imkan getiren vb. birçok önemli ekonomik düzenleme içeren Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

  • 2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana gelen depremler nedeniyle yapılacak yardımlarda, zorunlu deprem sigortası bulunma şartı aranmayacak.
  • Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın aylıklarının kesilmeden kısa süreli işlerde çalışabilmelerine imkân sağlanacak. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli işlerde çalışmaları halinde, emekli aylığı bağlanabilmesi, aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır.
  • Banka ile müşteri arasındaki sözleşmelerin elektronik olarak düzenlenebilmesine imkân getirilecek. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki faaliyet konularına ilişkin olarak bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da BDDK’nın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülmektedir.
  • Elektronik haberleşme alanındaki sözleşmelerin elektronik olarak düzenlenebilmesine imkân sağlanacak. Elektronik haberleşme hizmetine abone olunurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle yapılan abonelik sözleşmelerinin yalnızca kâğıt ortamında değil, tüketici hak ve menfaatlerine uygun olarak ve başvuru sahibinin kimliğini doğrulanması sağlanarak elektronik ortamda da kurulabilmesi imkânı getirilmektedir.
  • Karşılıksız çıkan çeklerin ödenmesi için verilen 3 aylık süreye 9 ay daha ek süre eklenecek. 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmuş, tahliye tarihinden itibaren üç ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini, kalan kısmının ise üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi şartı getirilmiştir. Söz konusu üç ay içerisinde onda birini ödeme şartı, bir yıl şeklinde yeniden düzenlenmekte, borçlunun bu süre içerisinde ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirerek ödeme imkanının güçlendirilmesi ve alacaklının da alacaklarını tahsil imkânı sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerinin elektronik olarak düzenlenebilmesine imkân getirilecek. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin yatırım kuruluşları ve yatırımcılar arasındaki sözleşmelerin yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da SPK’nın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülmektedir.
  • Kayıt dışı tütün ticareti yapanlara ceza getiren düzenlemenin yürürlük tarihi değiştirilecek. Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin mevcut düzenlemenin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik ceza düzenlemesinin ise bir yıl ertelenmesi amaçlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için;

https://tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss217.pdf

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 3 =