Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişi, Eğitimci Yazar
Yorum

Zorluklar Karşısında Müslümanın Tavrı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişi, Eğitimci Yazar Nevzat ÖZTÜRK Dünyada nimet, iyilik ve ihsan ile çaresizlik, yoksulluk ve sıkıntı arasına sıkıştırılmış bir hayat vardır. İnsan bu hayatın içinde bazen iyi hal, bazen· de çaresizlik içinde hayatını devam ettirir. Allah Teala Kuran’da, insanı çeşitli bela ve musibetlerle sınava tabi tutacağını haber vermiştir: ”Andolsun ki […]

Yorum

İslam’da Aile ve Ailenin Çöküşü

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişi, Eğitimci Yazar Nevzat ÖZTÜRK Toplumun çekirdeğini aile oluşturur. Bir toplumun geleceğini tahmin etmek “değerler” açısından aile yapısına bakmakla mümkündür. Değerler; kültür ve topluma anlam veren kıstaslardır. Zira değerler, coşkularla birlikte bulunur; kişiler yüce değerler için özveride bulunur. Burada sözü edilen değerler, kaynağı ilahi olan bir güce dayanır ki, […]

Yorum

İslam’da Tövbe ve Suç-Ceza İlişkisi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişi, Eğitimci Yazar Nevzat Öztürk Arapça’da tevbe; “geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak” anlamına gelir ve “dinde yerilmiş şeyleri terkedip övgüye lâyık olanlara yönelme” biçiminde tanımlanır. Ayet ve hadislerde tövbenin ve anlam yakınlığı içinde bulunduğu kavramlarının kullanılışı göz önünde bulundurulduğunda tövbenin bezm-i elestte Allah ile kul arasında yapılan ahdin […]

Yorum

Cennetin Yolu Kadına Saygıdan Geçer

  Nevzat ÖZTÜRK İnsan, kadın olsun erkek olsun şerefli bir varlıktır. Allah onu en güzel surette yaratmıştır. İnsan, bu değerini kendi yapıp ettikleriyle koruyup geliştirebilir ve böylece üstün dereceler elde edebilir. Erkeği ve dişiyi yaratan Allah’tır. Allah dilediği anne ve babaya erkek, yine dilediğine de kız çocuk verir. Aynı cinsten yaratılan kadın olmadan üreme, yani hayat […]

Yorum

İslam Barış Dini Olması ve BARIŞ PINAR HAREKATI

Nevzat ÖZTÜRK Her insan kendine özgü, belli bir ırkı, dili, dini, örf ve adetleri ile yaşadığı bir coğrafyası olan kültür ortamında dünyaya gelmektedir. Bu özellikleri, onu diğer kültür ortamlarından ayırmaktadır. Zira her toplumun insanlık için bir zenginlik olan kendine ait sosyal ve kültürel değerleri vardır. Dolayısıyla bir toplumu diğerlerinden ayıran da doğal olan bu özelliklerdir. […]