Ekonomi Haberler

2018 yılında yaklaşık 18 000 kişi işe başlayacak

Parlamento 2018 Ulusal İstihdam Eylem Planını onayladı. Ulusal İstihdam Eylem Planı çerçevesinde yaklaşık 18 000 kişi işe başlayacak. Plan, emek piyasasında daha rekabetçi olabilmek için yaklaşık 10 000 insanın eğitime dahil edilmesini öngörüyor.

Planlanan faaliyetlerin finansmanı, aktif bir işgücü piyasası politikası için onaylanan 73 milyon leva miktarında olacak.

Plan kapsamında istihdam edilenlerin maaşı bu yıl artacak.

Kariyer Başlangıç Programına katılan gençlerin ücretleri 550 levadan 600 levaya yükselecek. Belediyelerde görevlendirilen arabuluculuk yapan gençlerin maaşları 580 levadan 630 levaya, psikologların ve vaka yöneticilerinin maaşları ise 600 levadan 650 levaya yükseltilecek.

Lise mezunu olan Roman asıllı arabulucuların ücretlendirilmesinde de değişiklikler öngörülüyor. Onların maaşları 500 levadan 550 levaya, yüksek eğitimli olanların ise 550 levadan 600 levaya yükselecek. Devlet tarafından teşvik sübvanse edilmeyen pozisyonlarda çalışan kalıcı engelli kişilerin veya diğer dezavantajlı grupların istihdam edilmesinin desteklenmesi için sağlanan fonlar 300 levadan 500 levaya yükseltilecek.

Teşvikli istihdama dahil olan kişilerin ücretleri, asgari ücretle aynı miktarda olacaktır, yani tam zamanlı çalışanların maaşı 510 leva olacak. İstihdam planının tüm önlemlerine göre istihdam edilen bir kişinin teşvikli işçi ücreti 300 levadan 400 levaya yükseltilecek. Yüksek öğrenim görmüş bir işsizin işe alınmasında devlet 480 leva ve sigorta primlerini ödeyecek. Maaşın kalan kısmı işverenin yükümlülüğü olacak.

Söz konusu tedbirin amacı, işverenleri, ücret ve sosyal güvenlik masraflarının tam finansmanını içerecek şekilde uzun süreli işsizleri çalıştırmaya teşvik etmektir. 2018’de 28 ilde bölgesel istihdam programları kapsamında 2000 işsizin istihdam edilmesi planlanıyor. Güzel Bulgaristan Projesi, bu yıl 200 kişiye istihdam sağlayacak.

 

Kırcaali Haber