Eğitim

Yeni tarih ders kitaplarında komünist rejim ile ilgili düzeltmeler yapıldı

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, “Yeni eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin okuyacağı 10.sınıf tarih ders kitaplarının hepsinde Bulgaristan’daki Komünist Rejimin Suçlu Beyan Edilmesi Hakkında Kanun’dan alıntı yapılmıştır” diye bildirdi.

“Prosveta”, “Bulvest 2000”, “Anubis”, “Domino” ve “Riva” adındaki yayınevleri tarafından hazırlanan tarih ders kitabı taslakları söz konusudur. Bu taslak ders kitaplarının bazılarında 1944-1989 döneminde hüküm süren rejimin acımasız uygulamalarının yansıtılmadığı ortaya çıkınca haziran ayının başında düzeltme için geri gönderilmişti. Derslerdeki eksiklikler giderildi, taslak ders kitapları Bakan tarafından onaylandı ve bastırılacak. 10. sınıf öğrencileri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren yeni tarih dersi müfredatla eğitim görecekler. Yeni eğitim müfredatı, üç yıldır süren eğitim reformunun bir parçasıdır.

Vılçev, ”Ders kitaplarında komünist rejime karşı net bir tutum ortaya konulmuştur. Bu kitaplarda Bulgaristan’daki Komünist Rejimin Suçlu Beyan Edilmesi Hakkında Kanunu ve Ulusal Meclis tarafından kabul edilen sözüm ona “Soya Dönüş Süreci” olarak adlandırılan Bulgaristan’daki Türk ve Müslümanlara Yönelik Girişilen Zorunlu Asimilasyonu Kınama Bildirisi’nden alıntılar yapılmıştır” diye izah etti.

2000 yılında kabul edilen Bulgaristan’daki Komünist Rejimin Suçlu Beyan Edilmesi Hakkında Kanun’un dört maddesinde ülkenin ulusal felaketine yol açan, temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi, sisteme karşı çıkanlara terör vb. uygulamaların komünist rejimin suçlu ilan etmesine zemin hazırladığı belirtiliyor.

Geçen yılki ders yılının başında onaylanan yeni 10.sınıf tarih dersi müfredatı ve ders içeriklerine “komünizm”, “siyasi baskı”, “Bulgaristan Halk Mahkemesi”, sözüm ona “Soya Dönüş Süreci”, “terör”, “saldırı”, “sovyetleştirme”, “kamulaştırma”, “tek partili rejim” ve “eğitim kampları” (toplama kampları) gibi yeni kavramlar dahil edildi.


Yeni tarih ders kitaplarında ayrıca komünist rejim sırasında baskıcı politikalar ve ekonomik zorluklar hakkında bilgilere de yer verilmiştir. Toplama kampları ve ülke iflasları buna örnek gösterilmiştir.

 

Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

20 − fifteen =