Adalet Bakanı Nadejda Yordanova, BNR’ye konuşurken yargı reformunun Bulgaristan’ın Toparlanma ve İstikrar Planı kapsamında ilerlemesi için şart olduğunu belirtti.

Başsavcı problemi ertelenmeye gelmez” diyen Bakan Yordanova, yolsuzlukla mücadele komisyonunda reform yapılmasının öncelikli hedef olacağını öne sürdü. Komisyon’un yetkileri artırılacak, fakat yetkilerin kötüye kullanılmayacağı garantilenecek. İkinci hedef, savcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararlarının temyiz edilebilmesi için Yargı Yasası ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na değişikliklerin getirilmesi olmakta.

Üçüncü hedef, yeni Yargı Müfettişliğinin seçilmesidir. Bakan Yordanova’nın belirttiği gibi iktidar çoğunluğu, savcılığın çalışmasına ilişkin Anayasa değişikliklerinin yapılmasından yanadır.

BNR

Reklamlar