Avrupa Birliğinin (AB) akıllı, katılımcı ve sürdürülebilir (smart, inclusive, sustainable) gelişim stratejisi kapsamında ve ilgili ulusal strateji belgeleri ışığında tasarlanmış bir AB Programı olan ‘Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı 2014 – 2020’ programının eş finansmanı AB tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) aracılığıyla ve iki ortak ülke olan Bulgaristan ve Türkiye’nin katkılarıyla sağlanmaktadır. Çevre koruma ve sürdürülebilir turizm alanlarındaki projelere finansman sağlayan programın coğrafi alanı NUTS III idari sınıflandırması temelinde iki ülkenin sınır alanındaki bölgelerini kapsamaktadır. Bu bölgeler; Bulgaristan’dan Burgas, Yambol, Hasköy, Türkiye’den Edirne ve Kırklareli’dir.

 

‘Sürdürülebilir Turizm’ öncelik alanında ‘Burgas – Edirne Sınır ötesi bölgenin kültürel mirasının tanıtılması yoluyla ortak destinasyonların geliştirilmesi’ amaçlı, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Kladara Vakfı tarafından yürütülen, 21.03.2017 – 20.06.2018 dönemini kapsayan ve 101.842,46 Euro bütçesi bulunan CB005.1.22.063 sayılı ‘Sürdürülebilir Turizmin Tanıtımının Desteklenmesi’ projesinin aktiviteleri;

1. Turistlerin turizm hizmetleri ve ürünleri alanındaki bilgi talep ve ihtiyaçlarının incelenmesi- Anket çalışması,

2. Sınır ötesi bölgesi en iyi uygulamalar ve turistik paketlerin araştırılması,

3. Hedef grup temsilcileri arasında en iyi pratiklerin ortaya çıkarılması için Bulgaristan ve Türkiye’de odak grup toplantısı – Focus Grup,

4. Edirne, Kırklareli’den 15, Burgas’dan 15 olmak üzere toplam 30 tarihi ve kültürel sitenin seçimi ve tanıtımı, video çekimi ve 3D fotoğraf çekimi,

5. Seçili bölgelerle ilgili farklı materyallerin hazırlanması için Bulgaristan ve Türkiye’de 2 günlük etkinlik- Ethno Happening-, Burgaz-Edirne sınır ötesi işbirliğinde seyahat sergileri,

7. ‘Sınır ötesi miras merkezi’ web platformu – www.bgtrdestinations.eu,

8. Bulgaristan-Burgas’da Turizm fuarı,

9. Tanıtım ve projenin görünürlüğü, harita, katalog, poster, broşür, bilgilendirme tabelaları, magnet, termos gibi tanıtım materyallerinin hazırlanması ve medyada proje ile ilgili tanıtım faaliyetleri şeklindedir.

Proje kapsamında 4 – 5 Mayıs 2018 tarihlerinde Edirne’de, 11 – 12 Mayıs 2018 tarihlerinde Bulgaristan Burgas’da düzenlenen ‘Ethno Happening’ toplantılarında Interreg-IPA Bulgaristan  Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ve projenin tanıtımının ardından genelde Türkiye, Bulgaristan, özelde Edirne, Kırklareli ve Burgas turizm istatistikleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Ardından 30 tarihsel ve kültürel site fotoğraflar ve bilgiler eşliğinde katılımcılara tanıtıldı. Edirne’deki toplantıya Bulgaristan’dan 10 davetli, Burgas’daki toplantıya Edirne’den 10 davetli katıldı. Her iki toplantıda da toplam 50 kadar davetli yer aldı. Davetliler 4 uzman ve 2 tercüman eşliğinde sunumu yapılan sitelerle ilgili ortak destinasyonlar yaratılması hususunda grup çalışmaları yaptılar.


BACIOĞLU: HER İKİ İLİN DE TURİZM DESTİNASYONLARI ÇOK ÖNEMLİ 

Toplantıda açılış konuşmasını yapan ETTDER başkanı Bülent Bacıoğlu; “Bulgaristan ve Türkiye sınır ötesi bölgesinde ortak kazanımlar adına turizmin gelişimi yönünde zaten çalışmalarımız mevcuttur. Bazı fikirlerimiz ve ihtiyaçlardan doğan işbirliği çalışmaları için INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı biz yararlanıcılara fırsatlar sunuyor. İşte bu proje de bunlardan biri. Burgaz ve Edirne iki farklı alanda farklı turizm çeşitliği ve turist hedef grubu olan şehirler. Her iki şehir de yıllık birbirinden farklı yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu anlamda ulaşım ve süre açısından bu kadar yakın olan iki noktanın birbiri ile daha sıkı turizm işbirliğinde olması gerekmektedir. Her iki ülke de turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentaları ve tur rehberlerinin iki bölgeyi de iyi bilmeleri gerekiyor. Yeni rotalar oluşturup gerek Bulgar ve Türk vatandaşlara gerek ise 3. ülke turistlerine yönelik hazırlıklı olmalıyız. Bu projeleri de geleceğin turizm planlanmasına yardımcı olan bir basamak olarak görmeliyiz” dedi.

 

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği proje koordinatörü Neslihan Çakır ise, “Edirne, Kırklareli ve Bulgaristan Burgas bölgesinden proje kapsamında seçilen 30 adet tarihsel ve kültürel noktayı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Birçok nokta bilinen noktalar, bazıları ise daha çok tanıtıma ihtiyacı olan yerler. Seçilen bu sitelerin nasıl görüldüğünü temsil eden farklı materyallerin hazırlanması için atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Bu siteleri de içine alan tematik destinasyonlar oluşturulması yönünde uzmanlar koordinasyonunda atölye çalışmaları yaptık. Hazırlanan bu doküman ve materyaller bir rapor ve proje çıktısı olarak bölgedeki turizm paydaşları ile paylaşılacaktır. Projemizin son etkinliği olarak  Bulgaristan Burgas’da Haziran ayı içinde turizm fuarı gerçekleştirilecek ve proje tamamlanacaktır. Proje kapsamında harita, poster, broşür, katalog ve hediyelik eşyalar dağıtılacaktır” dedi.

* “Bu yayın Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye Programı, CCI No 2014TC16I5CB005 kapsamında Avrupa Birliği desteği ile üretilmiştir. Bu belgenin içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’ne aittir ve içerik Avrupa Birliğinin ya da programın Yönetim Makamının görüşlerini yansıtmamaktadır.” 

 

 

Hudut Gazetesi

Reklamlar