Eğitim

Torba Kanun tasarısı ile Türkiye Varlık Fonu Kurulması Hakkında Kanun teklif

Farklı alanlarda birçok konuyu düzenleyen Torba Kanun tasarısı ile Türkiye Varlık Fonu Kurulması Hakkında Kanun teklifi, 19 Ağustos sabahı saat 04.35’e kadar  TBMM Genel Kurulu’nda süren görüşmeler neticesinde kabul edilerek kanunlaştılar.

Normal şartlar altında 1 Temmuz’da çalışmalarına ara vermesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta sonuna kadar çalıştıktan sonra tatile girdi.

Yeni yasama yılı, 1 Ekim 2016’da başlayacak.

Torba Kanun’da yer alan düzenlemelerle;

1-) Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeksizin araç alabilecek.

 

2-) Özel kreş ve gündüz bakımevleri, 5 vergilendirme dönemi süresince Kurumlar Vergisinden istisna tutulacak.

 

3-) Faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları ile kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, YÖK’ün teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kaldırılacak.

 

4-) İzni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir devlet üniversitesine intikal ettirilecek.

5-) Kamudaki teftiş veya denetim elemanlarının işlemlerindeki kişisel kusur, haksız fiil veya sorumluluklarına dair idare aleyhine tazminat davası açılabilecek. Ancak bu görevlilerin eylemlerini kin, garez, hatır, baskı veya telkinle yaptığı kanaati oluşursa idarenin ödediği tazminat görevliye rücu edilebilecek.

 

6-) Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerden 2016’da alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullandıkları Hazine taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.

 

7-) Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumlara, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.

 

8-)Model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile tırların yenilenmesi durumunda, söz konusu araçların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2019’a kadar ilk iktisabı ÖTV’den müstesna olacak.

 

9-)Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017’ye uzatıldı.

 

10-) Niğde Üniversitesinin adı “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirildi. Yine aynı şekilde, Tunceli Üniversitesinin adı “Munzur Üniversitesi” olarak değiştirildi.

 

11-) İstanbul’da “Kent Üniversitesi” adında bir vakıf üniversitesi kurulacak. Ayrıca, İstanbul’da Beykoz Üniversitesi, İzmir’de ise, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi kurulacak.

 

Varlık Fonu Kanunu ile;

1-) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Başbakanlığa bağlı olacak çalışacak. Ana faaliyet konusu, fonların kurulması ve yönetimi olacak.

2-) Fon Yönetimi, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmeyi amaçlıyor.

 

3-) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin kuruluş sermayesi 50 milyon TL olacak ve bu miktar Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak.

 

4-) Yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, özelleştirme kapsam ve programına alınanlar dâhil Türkiye’de kurulan ihraççılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihraççı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek.

 

5-) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve şirket tarafından hazırlanan fon iç tüzüğünün ticaret siciline tesciliyle Türkiye Varlık Fonu kurulacak.

 

6-) Gerek görülmesi halinde, Türkiye Varlık Fonu’na bağlı alt fonlar kurulabilecek.

 

7-)  Kurulacak Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu, buna göre kurulacak şirket ve alt fonlar Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaf olacak.

Faydalı olmasını ümit eder,selam ve saygılarımı sunarım.

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × five =