Siyaset

Tarih, Kültür ve Kimlik Paneli

2. BALKAN BULUŞMASI

İlki 2016 yılında yapılan Balkan Buluşması’nın ikincisi 30 Mayıs 2018 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile ortaklaşa düzenlenen panel Ankara The Green Park Hotel’de yapıldı. Panele TBMM’den Bakanlar, Milletvekilleri ile birlikte 11 Balkan ülkesinden; Din adamları, Büyükelçiler, Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yabancı basın kuruluşları ile birlikte Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK Ankara Temsilciliği’nden Fatma AKSOY katıldı.

Tarihi arka planın göz ardı edilmeden Balkanlara ilişkin güncel tartışmaların ele alındığı panel; Balkanlarda barış ve huzurun devam etmesi, bölgenin kalkınmasına katkı sağlaması için büyük ve bir o kadar da önemli çalışmaları olan TİKA’nın tanıtım filmi ile başladı.

Panelin açılış konuşmacılarından SDE Başkanı Sayın Doç. Dr. Muhammet Savaş KAFKASYALI, Balkanların bu coğrafyada çeşitli kültürlerle yüzyıllarca saygı ve sevgi çerçevesinde yaşadıklarını, bu anlayışın daha uzun yıllar devam edeceğini ifade etti. Sayın KAFKASYALI, panelin 3 oturum halinde devam edeceğini ve oturumlarda konuşulacak konu başlıkları hakkında kısa bilgiler verdi.

Açılışın ikinci konuşmacısı, TİKA Başkanı Sayın Dr. Serdar ÇAM, Balkanlarda kılık/kıyafet-giyim ile yemek kültürü dini inançlarının ve dillerinin korunmasının amaçlandığını ifade etti. Balkanlarda yüzyıllarca farklı kültür, dil, din ve ırk olmasına rağmen beraberce nasıl yaşadıklarını gösterdiklerini belirtti.

Açılışın son konuşmasını da Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan ÇAVUŞOĞLU yaptı. Sayın ÇAVUŞOĞLU, Balkanlardaki zengin kültür yapısının, farklı dil ve din yapısında olmasının geçmişte olduğu gibi barış, huzur ve birlikteliğin sembolü olacağını belirtti. Bu oldukça dünyada barışın olabileceğini ifade etti. Sayın ÇAVUŞOĞLU ayrıca TİKA’nın Balkanlarda barış ve huzurun sağlanmasında, çeşitli projelerde aktif rol oynayarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.


Açılış konuşmalarından sonra I. Oturum ile panel başladı. “Balkan Tarihinde Temel Kırılmalar” başlığı altında konuşmacılar: Balkanlarda önemli dönemeçlerin yaşandığını ifade ettiler. Osmanlı Devleti, Balkanlara egemen olduğunda insanların dillerini ve dinlerini yaşamakta özgür bırakıldıklarını, o yüzden başka devletlerin egemenliği altına girmek istemediklerini söylediler. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda etkisi kalmadığı dönemlerde ise Türk ve İslam Kültürünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığını, burada asıl amacın Türk benliğinin yok edilmesi olduğunu ifade ettiler. Balkanların tek tipleştirilmeye çalışıldığını belirttiler.

1. Oturumda, “Balkanlarda Çok Kültürlülüğün Sürekliliği” başlığında panelistler, Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde adil bir yaşam söz konusu olduğunu ancak sonrasında İslamofobinin oluştuğunu, bunun daha çok Türklere karşı bir etki olduğu belirtildi. Günümüzde adil bir yaşamın kurulacağına inancın bulunduğunu, TİKA’nın ayrım yapmadan bu konuda büyük çalışmaları olduğu ve bunun sonucunda da önemli gelişmelerin ortaya çıkacağı belirtildi.

III. Oturumda, panelistler, “Balkanlarda Doğal ve Kurgusal Kimlikler” başlığında; Balkanlarda Türkçe bilenlerin dağınık yerleşim bölgelerinde bulundukları, bu şekilde bırakılma sebeplerinin; Belki de Türkiye’nin ilerleyen süreçte, Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi etkin olup buraları işgal etmesinden endişe edildiği belirtildi. Balkanların ortak tarih ve ortak miraslarının bulunduğu, farklı kültürlerin bulunmasının büyük zenginlikleri ortaya çıkaracağı belirtildi.  Tarih, Kültür ve Kimliğin bir denge oluşturduğu ifade edildi.

Paneldeki sunumların ardından panelistlere plaket takdim töreniyle panel sona erdi. Plaket törenin sonrasında panele katılanlara iftar yemeği verildi.

BULTÜRK Derneği Ankara Temsilciliğinden Panele katılan Fatma AKSOY tarafından TİKA Başkanı Sayın Dr. Serdar ÇAM Bey’e BULTÜRK Derneği Genel Başkanı Sayın Rafet ULUTÜRK tarafından yazılan “Türk Dünyasında Bir Bulgaristan Türk’ü – Rafet Ulutürk- 50 Yıllık Mücadele” kitabı takdim edildi.


Haber ve Fotoğraf: Fatma AKSOY / BULTÜRK Ankara Temsilciliği

 

 

II BALKAN BULUŞMASI 30-31 MAYIS 2018 ANKARA

“Tarih, Kültür ve Kimlik Paneli”

 

Açılış Konuşmaları

SDE Başkanı Sayın Doç. Dr. Muhammet Savaş KAFKASYALI

TİKA Başkanı Sayın Dr. Serdar ÇAM

Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan ÇAVUŞOĞLU


 

  1. OTURUM: “Balkan Tarihinde Temel Kırılmalar”

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BARCA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü)

Konuşmacılar;

– Doç. Dr. Falus Orsolya FRUZSINA – Macaristan

“Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti: Birlikte ve Bütün Olup Farklı Kalabilmenin Modeli”

– Prof. Dr. Athanasios VEREMIS – Yunanistan


“Ayrışma Dönemi: Modern Uluslararası Sistemin Balkanlar Uyarlaması”

– Prof. Dr. Stoyan Ivanov DINKOV – Bulgaristan

“Sosyalist Dönem: Birarada Tek Tipleşerek Varolma Girişimi”

– Osman BRKA – Bosna Hersek

“Soğuk Savaşın Sona Ermesi ve Dağılma Dönemi”


  1. OTURUM: “Balkanlarda Çok Kültürlülüğün Sürekliliği”

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü)

Konuşmacılar:

– Prof. Dr. Danuta CHMIELOWSKA – Polonya

“Balkanlarda Kültürel Farklılıkların Temelleri”

– Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU – Makedonya


“Osmanlı Dönemi Çok Kültürlülüğün Hakimiyeti”

– Prof. Dr. Demal LATIĆ – Bosna Hersek

“Kültürel Farklılaşmada Din Etkeni”

– Prof. Dr. Fatoş TARIFA – Arnavutluk

“Balkan Çok Kültürlülüğüne Farklı Yaklaşımlar”


 

III. OTURUM: “Balkanlarda Doğal ve Kurgusal Kimlikler”

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı)

Konuşmacılar:

– Prof. Dr. Tasin GEMIL – Romanya

“Farklı Kimlik Unsurlarının Hakimiyet Dönemi”


– Doç. Dr. Ergin JABLE – Kosova

“Farklı Kimlikler Perpektifinden Balkanlar”

– Prof. Dr. Nenad MOAĆANİN – Hırvatistan

“Çatıştıran Kimliklere Karşı Birarada Var Oluşun Barışı Dönemi”

– Prof. Dr. Shaban MURATI – Arnavutluk


“Balkanlarda Kimlik ve Kültür İlişkisi”

Salih MURAT – Makedonya

“Balkanlar ve Farklı Kültürler”

 

İlahi: Bosna Hersek / Burhan ŞABAN İlahi Grubu

Kur’an-ı Kerim Tilaveti: Sayın İsmail COŞAR


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

three × one =