Kültür-Sanat

Bir Osmanlı Sedasıdır Mısralarda

Bulgaristan Başfmüftülüğü’nün Din ve Kültür Yayını “MÜSLÜMANLAR” Dergisi Mayıs 2019 5.sayısının 14 -15 sayfalarında şiirlerinden bir demet…   Bir Osmanlı Sedasıdır Mısralarda   Rivayet olunur ki Doksan Üç Harbi zehiri zemheri serhat şehri Silistre ve kalesi Mecit Tabiye o gün bir mütareke terekesi tevekkül teslim olur Urus’a ağlıya ağlıya ve yağız atlı süvarileri çıkıp da […]