1980-2021 yılları arasında, 314 285 Bulgaristan vatandaşı yurt dışında ikamet etti ve aynı dönemde ülkeye dönüş yaptı. 2021 nüfus sayımı sonrası Ulusal İstatistik Enstitüsü NSİ’nin verilerine göre, ülkeye dönenlerin yüzde 14,9’u, yani 47 000 kişi Büyük Britanya’dan geldi, ardından yüzde 13,1 oranına eşdeğer 41 000 kişi Almanya’danyüzde 8,7 ile 27 000 vatandaş İspanya’dan ve yüzde 8,5 ile yaklaşık 27 000 kişi Yunanistan’dan Bulgaristan’a döndü.

Geri dönenlerin etnik yapısına bakıldığında, yüzde 84,5’i kendini Bulgar, yüzde 9,6’sı Türk ve yüzde 2,3’ü Roman olarak özdeşleştirdi. 2020/2021’de covid krizi sırasında ülkeye en çok kişi döndü – 49 377.

1980’den 2021’e kadar Bulgaristan’a gelen yabancı uyruklu vatandaşların sayısı 39 853. Avrupa vatandaşlarının oranı en yüksek, yüzde 77,4 oranında, Asya vatandaşları ise yüzde 17,8 oranında. En çok yabancı yüzde 33,4 ile Sofya’da, ardından yüzde 13,8 ile Varna ve yüzde 11,5 ile Burgas bölgelerine yerleşti.

BNR

Reklamlar