Siyaset

Siyasi güçler gün geçtikçe çoğalıyor

Birkaç ay önce BSP Meclis grubundan ihraç edilen Georgi Kadiev, Pazar günü yeni siyasi oluşum kuracağını açıkladı. Kurulursa eğer bu oluşum sosyalist Tatyana Donçeva’nın liderliğindeki “ 21 Hareketi” ve eski sosyalist lider Georgi Pırvanov’un ABV partisinden sonra 2010 yılından bu yana BSP’den bölünen üçüncü oluşum olur.

Solda yeni siyasi sübje haberi, dikkat çekmeyebilirdi eğer bundan sayılı günler önce DPS Fahri Başkanı Ahmet Doğan’la cepheleşmesinden dolayı görevinden alınan partinin eski Başkanı Lütvi Mestan, Sorumluluk, Dayanışma ve Hoşgörü için Demokratlar adlı yeni siyasi proje başlattığını bildirmeseydi. Projenin kısa adı DOST olsa da Mestan, Ahmet Doğan’a olan husumetini gizlemiyor. Sözlerine göre yeni siyasi proje, Doğan’ın tezlerini kabul etmeyenler ve DPS’de temsil edilmediklerini düşünenler tarafından desteklenen “reel liberal parti” olacak.

Sırf Türk kökenli seçmenlerin oyları için mücadele eden liberal oluşumların sayısı böylece üçe çıktı – ana parti olan DPS, Kasım Dal’ın başında bulunduğu merkezci liberal parti ve kurulacak olan DOST. DPS içindeki yeni bölünme, sadece ülkedeki Türk kökenli seçmenler arasında değil, Türkiye’ye göçetmiş bulunan büyük sayıdaki göçmenler arasında ayırıma yol açıyor. DPS Fahri Başkanı ve değişmeyen lideri Ahmet Doğan hakkında Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği haberi resmen teyit edilmese de yalanlanmadı ve buna bakılırsa Türkiye’de iktidarın DPS’ye sıcak bakmadığını söylemek mümkün. Bu duygular aslında karşılıklıdır, çünkü bölünmesinden kısa süre sonra DPS’nin bir heyeti, muhalif CHP ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye ziyaretinde bulundu. Bu yakınlık ve soğukluklar her ne kadar açığa pek vurulmasa da Türkiye ile olan resmi ilişkilere büyük ölçüde yansımaktadır.

Bugünlerde koalisyon hükümetine katılan sağ Reformcu Blok içindeki durumun netleşmesi bekleniyordu, fakat beklenen olmadı. İlk başta beş siyasi

güç tarafından kurulan Reformcu Blok, günümüzde alışılmışın dışında olan bir durumdadır. Reformcu güçlerin dördü hükümeti destekliyorken beşincisi – Güçlü Bulgaristan için Demokratlar DSB, muhalefettir. Koalisyon anlaşmasının güncelleştirilmesi yolu ile birliğin yeniden sağlanması denemesi başarılı olmamadı ve şu anda DSB hem iktidardaki GERB, hem de BSP ve DPS şahsındaki muhalefetten uzak kalıyor. Probleme Mayıs-Haziran aylarında çözüm getirilebilir. Bu arada Reformcu Blok oluşumları aralarında yeni anlaşma hazırlayacak, sonra ise kongre yapacaklar. Kongrede Blok, katılımcı partilerin büyük ölçüde bağımsız olduğu, fakat yönetimin tek elden yürütüldüğü siyasi konfederasyon olacak. Kongre sonrası cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak katılım konulu yeni koalisyon anlaşması imzalanacak, ayrıca koalisyona yeni oluşumların katılması yönünde fikirler var. Kısaca burada da konsolidasyon yönünde değil çoğalma yönünde gelişmeler bekleniyor.


Siyasi alanda yaşanan son gelişmeler üzerine ülkedeki partilerin sayısı, artık 400’ün üzerine çıkmış durumda. Esas kahramanlara bakacak olursak üremenin fikirlerden dolayı değil, liderlik azminden dolayı olduğunu söylemek mümkün. Seçmen saflarında ilgisizlik artarken partilerin böylesine çok olması, durumun izlenmesini zorlaştırıyor ve bu, ancak ön çizgide yer alan partilerin işine yarıyor.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 5 =