Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, basın mensuplarına verdiği brifingde bölgesel farklılaşma, savunmasız gruplardan çocuklar ve öğrenciler için ilave fon sağlanması ve finansal dağıtım mekanizmasının değiştirilmesine yönelik Eğitim Bakanlığı’nın üç öncelikli politikası için 90 milyon leva öngörüldüğünü bildirdi.

Bakan, bu 90 milyon levanın, 1 Eylül 2017’den itibaren okul eğitimine yönelik maaşların yıl boyunca ödenmesi için sağlanan fonlara ilave fon olduğunu açıkladı.

Devlet Bütçe Yasası ile bazı belediyeler ek olarak 55 milyon leva alıyor. 35 milyon leva dağıtılmadı ve bu kaynaklar, savunmasız gruplardan çocukların ve öğrencilerin yoğunlaşmasına ilişkin mekanizma oluşturulması için harcanacaktır.

Bakan, “Bölgesel katsayılara göre, sekizinci gruptaki belediyeler en yüksek ek orana (yüzde 12) sahip olacak. Çalışmanın en zor olduğu savunmasız gruplardan çocukların yoğunluğunun en yüksek olduğu okullar için ek kaynakların yüzdesi henüz belirlenmedi, ancak en yüksek grup için yüzde 15 ile 20 arasında olacağı tahmin ediliyor” diye izah etti.

Bakan, bir derslikte asgari öğrenci sayısı belirlenmedi, ancak ağırlıklı olarak savunmasız gruplardan çocukların eğitim gördüğü okullarda sınıflarda daha az sayıda çocukların olabileceğini söyledi. Amaç, pedagojik uzmanların ebeveynleri düşük eğitim düzeyine sahip olan çocuklar ile daha iyi ve daha kaliteli çalışabilmeleridir.

İlkokul veya daha düşük eğitime sahip ailelerin çocuklarının yüzde 50’sinden fazlasının ebeveynlerinin ilkokul veya daha düşük eğitime sahip olduğu okullara en çok ilave fon sağlanacak. Öğretmenler, onları yetiştirmek için en fazla çaba göstermelidirler ve bu nedenle daha fazla para kazanacaklar” dedi.

Vılçev, finansman formülündeki değişikliğin daha küçük okullara ve daha küçük belediyelere daha fazla fon sağlanmasına neden olduğunu belirtti. Bölgesel katsayı ile ilave fonlar, nüfusu 100 000’in üzerinde olan en büyük şehirlere, belediye merkezine olan uzaklığına ve belediyenin büyüklüğüne bağlı olacaktır” dedi.

Böylece Kuzeybatı Bulgaristan, Rodoplar, Istranca, Sakar, sınır bölgelerinde bulunan belediyeler, Vidin ili belediyeleri, Ivaylovgrad, Madjarovo, Bolyarovo belediyeleri ve başka belediyelere eğitim için daha fazla para sağlanacak.

Bir belediye ne kadar küçük ve daha uzak olursa, genç öğretmenlerin o belediyede öğretmenlik yapma eğiliminin o kadar az olduğunu kaydetti. Bakan Vılçev, ayrıca Bakanlığın 10 yıl sonra çok sayıda pedagoji uzmanının emekli olması sonucunda beklenen öğretmen krizine tepki göstermek için araçlar aradığını söyledi.

“O zaman yalnızca genç insanlara bel bağlanacak. Oysa gençler büyük şehirlerde ikamet edip çalışmayı tercih ediyorlar” diyen Vılçev, Bakanlığın tam olarak ne tür mekanizmalar uygulayacağını söylemedi.

Reklamlar