Duyuru

PARİS ANLAŞMASI (İKLİM), KULLANILMIŞ YAKIT İDARESİNİN-RADYOAKTİF ATIK İDARESİNİN GÜVENLİĞİ,

PARİS ANLAŞMASI (İKLİM), KULLANILMIŞ YAKIT İDARESİNİN-RADYOAKTİF ATIK İDARESİNİN GÜVENLİĞİ, NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI HUKUKİ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR TEKLİFLER KABUL EDİLDİ

Değerli dostlar,

27. Dönem 5. Yasama Yılı, bilindiği üzere 1 Ekim 2021 itibarıyla başladı. Yeni yasama yılında milletimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak yasama faaliyetlerinin tüm partilerimizin katılımıyla olacağını ümit ediyor; bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz.

Bu hafta; Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

1)     Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi; iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımları hızlandırmayı, yeni iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi vb. hedefliyor. Paris Anlaşması temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine dayanmaktadır ve Kyoto Protokolünün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Paris Anlaşmasının uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında (mümkünse 1,5°C derece seviyesinde) tutulmasıdır.


2)     Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık yönetiminin bütün aşamalarında bireylerin, toplumun ve çevrenin olası radyolojik tehlikelere karşı korunmasını teminen uygun tedbirlerin alınması, radyolojik sonuçları olabilecek kazaların önlenmesi ve bu kazaların meydana gelmesi halinde muhtemel radyolojik sonuçların hafifletilmesi hedeflenmektedir.

3)     28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi: Dünyada nükleer enerji alanında üçüncü taraflara karşı hukuki sorumluluk rejimleri, 29/7/1960 tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme (Paris Sözleşmesi) ve 21/5/1963 tarihli Nükleer Zararlar Hakkında Hukuki Sorumluluğa İlişkin Sözleşme  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sıra Sayısı: 210) (Viyana Sözleşmesi) çerçevesinde şekillenmiştir. Paris ve Viyana Sözleşmeleri ile oluşturulan ortak sorumluluk rejimi yanında, olası bir kaza durumunda her iki sözleşmenin eş zamanlı olarak uygulanmasından kaynaklanacak ihtilafları ortadan kaldırmak ve bu sözleşmeler arasında bağlantı kurmak amacıyla 21/9/1988 tarihinde Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol kabul edilmiştir.

Paris Sözleşmesi ülkemiz tarafından 8/5/1961 tarihli ve 299 sayılı Kanun ile tasdik edilmiştir. Sözleşme 1964, 1982 ve 2004 yıllarında üç defa değiştirilmiş olup ülkemiz tarafından 1964 Ek Protokolü ve 1982 Protokolü onaylanmıştır. Paris Sözleşmesindeki son değişiklik olan ve 12/2/2004 tarihinde Paris’te düzenlenen konferansta kabul edilen 2004 Protokolü, ülkemizin de dâhil olduğu on altı ülke tarafından imzalanmıştır.

Paris Sözleşmesi sadece can kaybı, kişisel yaralanmalar ve malvarlığına ilişkin zararların tazminini öngörmekteyken 2004 Protokolü, çevreye verilen zararların, ekonomik kayıpların, önleyici tedbirlerin neden olacağı zararın maliyetinin tazminini de içermektedir. Ayrıca, 2004 Protokolünde sorumluluk limitleri ve açılabilecek davalarla ilgili bazı değişiklikler de öngörülmüştür. Bu itibarla, Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Paris Sözleşmesini değiştiren 12/2/2004 tarihli Protokolün onaylanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Daha detaylı bilgi için;

  1. https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss279.pdf
  2. https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss88.pdf
  3. https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss210.pdf

Güncel haber, açıklama ve paylaşımlarımız için sosyal medya hesaplarımıza ve İOS-Android Bülent Turan uygulamamıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/turanbulent


Facebook: https://www.facebook.com/trnblnt

Instagram: https://www.instagram.com/avbturan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL6Ha5NGdY36j6O19Do4UzA

Bülent Turan Mobil Uygulama;

İOS: https://apps.apple.com/tr/app/bulent-turan/id1438759180?l=tr


Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.kaysajans.bturan

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

 

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eleven − nine =