Kanun gereği Bölgesel Kalkınma ve Bayındırılık Bakanlığı bünyesindeki “Nüfus Kayıt ve İdari Hizmetler” Genel Müdürlüğü, yurtta ve yurt dışında oy veren tüm vatandaşlara ilişkin incelemelerde bulunarak birden fazla listede yer alan veya iki yerde oy veren kişilerin olup olmadığını, hepsinin 18 yaşını bitirmiş Bulgaristan vatandaşı olup olmamalarını tespit edecek.

Atılan imzalar incelenerek halen oturdukları adrese göre seçmen listesine dahil edildikleri halde daimi ikametgah yerine göre oy verenler saptanacak.

Bunun için en geç 8 Nisan tarihine kadar merkez ve bölge seçim komisyonları, genel müdürlüğe seçmen listelerini, beyanname ve tasdik belgelerini , ayrıca da yurtta ve yurt dışında ek kayıt listelerini teslim etmekle yükümlüdür.

BNR

Reklamlar