(1850-1875)
M. Hüdai Şentürk
Türk Tarih Kurumu Yayınları

 

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti”ni en çok uğraştıran konulardan biri Bulgar Meselesidir. Tanzimat Fermanı”nın ilanından sonra adeta kuluçka dönemine girerek şekillenmeye başlayan Bulgar meselesi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bulgaristan”ın Osmanlı Devleti”nden ayrılma davası şeklinde süratli bir veire içinde gelişmeye başlamış ve devletin çöküşünde en önemli amillerden biri olmuştur.

Reklamlar