Yorum

Olacaktan Haber Verenler ve Yıllardan 2015

Musa VATANSEVER

 

Konumuz: Olacaktan haber veren 4 kâhinin 2015 yılı üstüne uyarılarıdır:

 

  1. Edgar Keysi: Dünyaya uzaydan bir gemi konacak.

 

O genelde Uyuyan Kâhin adıyla bilinir. Amerikanlıdır. Öngörülerini uyku semesi iken beynindeki üçüncü gözde görür. Söylediği olacaklar şimdiye kadar her defasında olmuştur. Geçmişe değil ancak geleceğe bakar. Üçüncü bir dünya savaşı başlamayacak, fakat insanlık için 2015yılı doğal afetler bakımından bir felaket yılı olacak, açıklamasını yaptı. Sunimi gibi olaylar sonucu dünya karasının büyük kısmı su altında kalacak.

 

Keysi’nin savına göre, 2015’te dünyaya bir uzay aracı konacak. İçinde uzay temsilcileri çıkacak ve insanlığa şu kesin uyarı sunacaklardır: 6 aylık bir süre içinde yeryüzünde yürütülen bütün savaş ve çatışmalara son vermezseniz, dünyayı yok edeceğiz!

 

  1. Pavel Globa: Avrupa Birliği dağılıyor.

 

O, dünya devleri Rusya ile Birleşik Amerika arasındaki çatışma devam edecek, dünya yeni bir savaşa itilecek, fakat bu cephede yürütülecek bir savaş olmayacak, adına yeni bir soğuk savaş, diyebiliriz, diyor. İki süper gücün Ukrayna konusunda birbiriyle bilek bükmesi, Avrupa Birliğini kötü etkileyecek, işsizlik artacak, daha fazla cinayet işlenecek ve ekonomik durum kötüleşecektir. AB’nin büyük ölçüde kan kaybetmesi sonucunda, halen üye olmak isteyen ülkelerden bazıları bu niyetlerinden vazgeçerken, bazı üye devletler de ayrılma niyetlerini açıklayacaklar.


 

Rus yıldız kâhinine göre, Rusya’da başlayan kriz 2017’ye kadar sürecek, 2020’de halkın çekileri son bulacaktır. Globa, Başkan Putin’in yazgısı üstüne açıklamada bulunmaktan kaçınıyor.

 

  1. Vanga Nine’nin Rus kâhinlerle görüşmelerinden yeni açıklamalar:

 

Olacak olanı haber veren Bulgaristanlı dünyaca bilinen Vanga Nine (Vangeliya Guşterova)

Hayattayken hala hayatta olan birçok Rusyalı kâhinle görüşmelerinde çok samimi açıklamalarda bulunmuştur ve bunların 2015 yılına ilişkin olan bölümü son günlerde açıklandı. Geleceğe ilişkin bu sırların açıklanmamasına neden ise, insanlığa gerginlik yaşatmama niyeti olmuştur.Bu görüşmelerde Petriç kasabasında oturan Vanga Nine birkaç çok kesin ve feci tablo gördüğünü açıklamıştır. Bunların birinde “Dünya suları bazı Asya ve Amerika kıtasında bazı devletleri yutacak!” derken, başka bir defa da “2015’te Tanrı taneyi samandan, namusluları da günahkârlardan ayıracak” öngörüsünde bulunmuştur.

 

 

2015 yılını birçok doğal afetin olacağı bir yıl ve 2016’da meydana gelecek kısmı tufan arifesi olarak tanımlayan Vanga Nine beklenmedik olayların Amerika, Kanada ve Rusya’nın merkez kesimlerinde halk tabakalarında yer değiştirmeye vesile olacak tablolar gördüğünü anlatmıştır. Bu konuda kendilerinden fikir istenen iklim tahmincileri “insanların toplu halde yer değiştirmelerine ancak su baskınları ya da kuraklığın sebebiyet verebileceğini” söylemiştir.  Kitlesel göçlere neden olabilecek başka iki sebep de, büyük deprem ya da bir gök yüzü taşının dünyamıza çarpması olabilir.

 

Bu konuda Rusya internet forumlarında görüş beyan edenler “bir kişinin evi bir iki defa üzerine yıkılırsa, kimse aynı yerde yeni bir çatı kurmak istemez” yorumunda birleştiler.


Önümüzdeki 12 ay için öngörüde bulunurken yaşlı kâhin bayanın kullandığı kavramlar şunlardır: “seller, su altında kalan büyük araziler, depremler, ülkeler arasında çatışmalar ve mali bunalımlar derinleşecek.”

 

Bilgelerin eserlerine göre, “hayatımız, uygarlık yarattığımız,  nispi barış ile savaşlar arasında göreceli bir barış devri içinde döner, biz yaptığımız yanlışlardan ders alır ve deneyimler biriktiririz.” Bu konuda yapılan değişik yorumların birleştiği noktada, “kâhinler iyi ile kötü olanı ayrı ve farklı tablolar olarak görürken, aslında iyi olanın ne zaman geleceğini ve yaptığımız yanlışlardan ders çıkarmayıp onları ne zaman yeniden yaşayacağımızı uyarır.”

 

Toplumda gerginlik yaratmamak amacıyla olacakların hepsi hakkında ayrıntılı haber vermekten kaşınan Vanga Nine kendine en yakın kişilere açıldığında “Günahkâr insanların alın yazını görmek bize nasip olmayacak, bu bakıma gönlüm huzur içinde” demiştir.

 

Vanga Nine ile uzun zaman birlikte çalışan ve onun öngörülerini zaman kesiti açısından inceleyen, halen Bulgaristan Radyo Televizyon Basın Yayın Kurumu Genel Müdürü görevinde bulunan Prof. Georgi Lozanov, “onun şu anda cereyan edenle yakında olacak ya da daha uzun bir süre sonra meydana gelecek olan üstüne aynı netlikle bilgi verdiğini, fakat tarih ve saat konusunda net olmadığını” yazdı. Öngörülerindeki tamlığın % 60-70 oranında olduğuna değinen bilimsel araştırmacı, bunu öncelikle insan ruhunun serbest seçme hakkı olduğuna ve birçok kez niyet değişimi yaşandığına bağlıyor.

 

Bayan kahine devamlı çok yakın bulunan çevrelerin yaptıkları bazı başka açıklamalarda ise, insanların ve halkların kaderlerini ve geleceklerini bilinçli değiştirme  gibi bir doğal hakka ve özgürlüğe sahip olduklarına da yer veriliyor..


 

Son dönemde dünyaca bilinen kâhin Bayanın mezarının bulunduğu Rupite Kilisesi’ni ziyaret eden Rusların dillendirdiğine göre, hayattayken 21. yüzyılın 15. yılını çok “karanlık” gördüğünü gizlemeyen Vanga Nine, onların ağzından çıktığına göre,  “2015’te Tanrı taneyi samandan, namusluları da günahkârlardan ayıracak” derken, tufan sayısının 16 olduğuna, 15’inse arifesi olduğuna işaret etmiştir.

 

Rusya kaynaklı olup halen dünya çapında üstüne olmayan kâhin Vanga ile birebir görüştüğünü iddia edenler aynen şöyle diyor: “2015 yılının ilk ayları ekonomik bunalımlarla gelecektir. Genel bir yıkım bekleyiniz. Avrupa, Güney Amerika ve Asya ülkelerinden bazıları dünya okyanusu sularının altında kalacaktır. Aynı yılın tam ortalarında da büyük felaketler olacaktır.“

 

Bu savların, gelecek yılın ortalarına ilişkin olan kısmı ise bilim çevrelerinde çok büyük tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Çünkü dünyada canlıların yok oluş devirlerinden söz ederken, ilk büyük felaketin meydana geldiği buzul çağında dinozorlar yok olmuştu. Vanga Ninenin kâhinliklerini yorumlayanlar, ondan işittikleri sözlerin dünyanın maddi varlığına mı, yoksa manevi dünyamızda beklen bir olumsuzluktan mı söz edildiği konusunda henüz kesin görüş açıklamada güçlük çektiklerini gizleyemiyor.

 

  1. Nostradamos: 2015 felaketler yılı olacaktır.
  1. yüzyılda yaşayan ve dünyaca tanınan, hakkında kitaplar yazılan ve filmler çekilen Fransız kâhin Nostradamos da şiirsel dörtlüler şeklinde bıraktığı öngörülerinde, 2015 yılından söz etmiştir. Yakın Doğu’da alevleri oldukça yükselecek olan bir savaşı yazan kâhin, bu çatışmanın yıl içinde Çin’in müdahalesi sonucu söneceğine işaret etmiştir. Aynı zamanda bu çatışmaya birkaç dörtlük ayıran Nostradamos, Suriye ve Rusya’nın isimlerine yer vermiş, dünya savaşı tehlikesi değimini kullanmıştır.

 

Öngörücü Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin çok kızışacağını öne çekerken, patlama ve tahrip gücü az olan atom bombası kullanımı gibi yorumlar çıkmasına 600 yıl sonra yol açtı. Aynı zamanda kâhinin yazılarından sonuç çıkaran başka bilginlerse “tarafların arasına aklı selim girecek” savında birleşti..

 

Vanga Ninenin, ekonomik ve mali alanda 2015’te dünya işlerinin hiç de iyi gitmeyeceğine ilişkin öngörüsüne tam karşıt olarak, Fransız kâhin işlerin pek karanlık olduğuna işaret etmemiştir. Nostradamos’un her sözü üstüne yorum getirmekle meşgul aydınlarsa, basına 2015’te dünya ekonomisinin kalkınmaya devam edeceği tahminlerini açıkladı. Dehanın insanlığın ve dünyanın geleceği üstüne bıraktığı dörtlükler, rubai şeklinde olup, “katreni” ismiyle bilinir.


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 + 9 =