Yorum

O kararlar hep gizli alınmıştı

İbrahim SOYTÜRK

Konu: Göçe zorlanışımızın perde arkası

alt1989’da Bulgaristan’dan kovulan 360 bin Türk’ün yalnız birkaç eşya ile yola çıkması için büyük baskı yapılmıştı. Evlerini hemen terk etmelerinde ısrar edilmişti. O günlerin acısı bir türlü sönmedi. KPP “Kapitan Andreovo” çilesi unutulur gibi değil.

Bu çile, bu eziyer bu zulüm Sofya’daki Batı devletleri diplomatlarını hareketlendirmişti. 70 bin Bulgaristan Türkü’nün 1989 Ayaklanması Bulgar tarihinde daha önce görülmüş bir olay değildi ve devleti dipten tepeye sarsmıştı. Jivkov yönetimine çöplük yolu görünmüştü. Vatandaşlarını sınır dışı eden bir devlet ayakta duramazdı. “Soya dönüş süreci” yalanı ayak altına alınmış, Türk Milli Kimliğinin eritilemiyeceğini dünya halkları görmüştü.

O mücadele günlerinin evrakları artık arşivlerde sararsa da, “gönüllü göç ettiğimiz” gibi yalanların gerçek yüzünü gün ışığına çıkaran delilleri görmeyen işitmeyen kalmadı.

“desebg.com” gizli polis “DC” gizli arşivinden birkaç belge daha yayınladı.  Bunlar Bulgaristan Müslümanlarının zorla göç ettirdikleri günlerden bazı olaylara ışık tutuyor.

1989 yılının yazı. Birleşik Amerika Sofya Büyükelçiliğinden bir diplomat, “Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ndeki büyük baskının nedeninin Müslümanların insan haklarının çiğnenmesi olduğu” yorumunu yaptı.

İngiliz Askeri Ataşesinin eşi Bulgaristan Türkleri ile görüşmüş ve “bagajlarını toplamaları için onlara ancak 2 saat verildiğini” öğrenmişti.

Bu bilgiler, Dosyalar Komistonunun “1986 – 1990 Soya Dönüş Süreci – İsimlerin Değiştirilmesi ve Devlet Güvenliği “DC” elektronik yayınlanan belgelerinin 2. Cildinde yer aldı.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + five =