Değerli dostlar,

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun yetki ve sorumlulukları, iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlarından korunma hakkında ilke ve esaslar, nükleer zararlar ile ilgili hukuki sorumluluk, cezai-idari yaptırımlar ile nükleer güvenceyle ilgili uluslararası anlaşmalara uyulması gibi önemli düzenlemeler içeren Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Nükleer Düzenleme Kanununun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

  • Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri ile yaptırımları uygulayabilme yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki ve sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumluluk rejiminin belirlenmesi Kanunun amacı olarak düzenlenmiştir.
  • Kanunda geçen teknik kavramlar ile anlamları konusunda tereddüt oluşabilecek kavramlar tanımlanmıştır. Tanımlanan teknik kavramların ulusal mevzuat ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile üye olunan uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan terminoloji ile uyum sağlanmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumluluk hükümlerinin uygulanmasında bu maddede yer verilmeyen tanımlara ilişkin olarak Paris Sözleşmesinde yer alan tanımların esas alınması öngörülmektedir. Bununla beraber Kanunda yer almakla birlikte Kanunun beşinci bölümünün uygulanmasında Paris Sözleşmesinde farklılık arz eden nükleer madde ve nükleer tesis ifadeleri için Paris Sözleşmesinde yer alan tanımların geçerli olduğu düzenlenmiştir.
  • Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin yürütülecek faaliyetlere ilişkin genel ilkeler belirlenmiştir. Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici ve denetleyici yapısı güçlendirilerek, güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından tam bir etkinlik sağlanması hedeflenmiştir.
  • Kurum tarafından yürütülen yetkilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin bildirim veya yetkilendirilme olmaksızın yürütülemeyeceği düzenlenmiştir. Yetkilendirmeler, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile üye olunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla uyumlu olarak lisans, izin ve yetki belgesi düzenlenmiş, yetkilendirmeye ilişkin genel ilkeler belirlenmiştir.
  • Yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ve bu sorumlulukların nasıl sona ereceğine ilişkin hususlar belirlenmiştir. Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları belirlenirken ülkemizin tarafı olduğu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi esas alınmıştır.

Daha detaylı bilgi için;

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss314.pdf

Bununla birlikte, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kültürel tanıtım, teknik destek, eğitim, turizm, fuar/festival gibi birçok alanda işbirliğinin artırılmasını amaçlayan Protokolün Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edildi.

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss292.pdf

Ayrıca teröristlerle fotoğrafı çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması hakkında 2 adet Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Karma Komisyon Raporu görüşülerek TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss305.pdf

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss306.pdf

Güncel haber, açıklama ve paylaşımlarımız için sosyal medya hesaplarımıza ve İOS-Android Bülent Turan uygulamamıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/turanbulent

Facebook: https://www.facebook.com/trnblnt

Instagram: https://www.instagram.com/avbturan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL6Ha5NGdY36j6O19Do4UzA

Bülent Turan Mobil Uygulama;

İOS: https://apps.apple.com/tr/app/bulent-turan/id1438759180?l=tr

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.kaysajans.bturan

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

Av.Bülent TURAN

Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Reklamlar