Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) konuşan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova, “Yılın ortasına kadar hazır olması gereken ülkenin yeniden bölgelendirilmesinin hedefi, tüm bölgeler arasında dengeli kalkınmadır. Mevcut Kuzeydoğu Planlama Bölgesi’nde konu hakkında yeni bir olağandışı tartışma yapılacak” diye kaydetti.

Nikolova, “Ülkenin 6, 5 veya 4 bölgeye ayrılması yönünde üç tane seçenek arasında ülkenin Tuna, Batı, Karadeniz ve Trakya-Rodop olmak üzere 4 bölgeye ayrılması konusunda bir fikir birliği var- bu bölgeler nüfus ve kapsama alanı olarak sürdürülebilirdir durumdadır. AB mevzuatı, nüfusu 800 bin kişiden az olan hiçbir bölge olmamasını gerektiriyor” diye açıkladı.

Yeni bölgesel politikanın amacı, kaynaklarını ve ekonomik kalkınma potansiyelini daha fazla kullanacak güçlü bölgelere sahip olunmasıdır.

İç göç yoluyla da dahil olmak üzere bölgelerin nüfus kaybını durdurmak için şehirler birbirlerine rekabet etmemelidir.

Nikolova’nın ifadesine göre, bölgeler arası dengesizlikler fonların ülkedeki büyük şehirlere odaklanmasıyla ilgilidir. Kısa vadede büyüme merkezleri, potansiyellerini geliştirir, yatırım çeker ve böylece çevredeki yerleşim yerlerinin de gelişmesini sağlamalıdır.

Nikolova, “Ancak uzun vadede, sadece büyük yerleşim yerlerine yatırım yaptığımız zaman, bu olumsuzluğa yol açmaktadır, yani bu iç göç söz konusudur. İç göç ise aynı zamanda daha fazla istihdam ve daha iyi bir yaşam standardı fırsatlarının büyük yerleşim yerlerine odaklanmasıyla ilgilidir. Bölgesel düzeyde yatırımlara sahip olmaya çalışıyoruz” diye kaydetti.

Bakan Yardımcısı, yeniden bölgelendirmeden sonra bölgesel politikadan hangi yapıların sorumlu olacağına karar verileceğini söyledi. Nikolova’nın belirttiğine göre bu yapılar mutlaka yeni olmak zorunda değildir ve mevcut olanlar da olabilir. Ancak yeni yapıların mutlaka iş dünyası, sivil toplum sektörü ve sivil toplumu dahil etmesi gerektiğini vurgulayarak, şu anda bunun görülmediğini sözlerine ekleyen Bakan Yardımcısı, halen nasıl yapılar olacağının tam olarak bilinmediğini belirtti.

Yeniden bölgelendirmeden sonra, doküman sayısı optimize edilecek. Nikolova, “Şu anda birçok planlama dokümanı kesinlikle bölgesel kalkınma açısından iyi sonuçlar vermemektedir” diye ifade etti.

Nikolova, “Amaç uzun vadede ekonomik etki yaratmaktır, fakat aynı zamanda şu anda ülkenin tüm bölgeleri için ciddi bir sorun teşkil eden olumsuz demografik eğilimi aşmaktır” diye konuştu.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar