Nevzat ÖZTÜRK
İlahiyatçı, Eğitimci Yazar

Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi(BGSAM) ile Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği(BULTÜRK) 09 Mart-2019-Cumartesi Saat 12:00’de Bayrampaşa Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde “Türk Dünyasında Kadın” konulu konferans düzenliyor. Konferansa alanında araştırmalar yapmış, akademisyen, yazar ve uzman kişiler konuşmacı olarak katılıyor. Niçin böyle bir konferans, nerden çıktı?

BULTÜRK Genel Başkanı Basın Bildirisinde, “…Burada amacımız, sadece tarihi bilgi vermek değil, Türk Dünyasında bu günkü kadının yerini tespit etmek ve geleceğe yönelik hedeflerini belirlemektir. (Bu konferansımızda bu alandaki bilimsel çalışmaların mesajları milli ve Milletlerarası ortamlara aktarılacaktır.) Derneğimizin buradaki hedefi, bu etkinlik ile uluslararası bir platform oluşturmak, bu konunun sadece bizim toplumun duvarları arasına sıkışıp kalmasını engellemek uluslararası ortamlara da iletilmesini sağlamaktır. Bunun gayreti içindeyiz. Bu nedenle, Türkiye’de akredite olmuş basın-yayın kuruluşları aracılığı ile evrensel mesajların ve bildirilerin dünya medyasına aktarılmasını arzu etmekteyiz. Sesimizi ancak basın-yayın aracılığı ile insanlığa, dünyaya duyurabileceğimizin bilincindeyiz.

Konferans sonunda da ayrıca bir sonuç bildirgesi yayınlayarak tespitlerimizi ve isteklerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Aynı şekilde, sosyal medya aracılığı ile de sadece İstanbul’da 1 milyon, Türkiye de genel nüfusun %10’nu oluşturan Bulgaristanlı soydaşlarımıza, Bulgaristan’da ve Avrupa’da yaşayanlara da duyurulacak, konuşma içerikleri ve etkinlik fotoğrafları onlarla paylaşılarak bilinçlenmelerine katkı sunulacaktır. Ayrıca, bu toplantı sebebi ile, önümüzdeki Mayıs ayında Bulgaristan’da yapılacak olan AB Parlamento seçimlerinde özellikle kadın adayların ön plana çıkarılması konusunda duyarlılık oluşturulacaktır.

Bu konferans,  Bulgaristan’ki tüm siyasal partilerin kadın aday göstermeleri konusunda teşvik edici ve itici güç olacaktır.

Ülkemizde ise,  “31 Mart 2019’da Yerel Seçimler” nedeni ile Bulgaristan Türklerinin varlığının hissedilmesi, Türkiye’de yaşayan, göçlerle 10 milyonu aşan Bulgaristan Türklerinin Türkiye’de oy bilinçli oy kullanmaları konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak, uluslararası kazanımlarına yenileri eklenecektir. En büyük isteğimiz sesimizin ülkemizde ve dünyada duyurulmasıdır. Bu konuda siz değerli basın-yayın kuruluşlarının büyük desteğine ihtiyacımızın olduğunu özellikle belirtmek isteriz.

Neden İstanbul: Sadece İstanbul genelinde 93 harbinden günümüze kadar göçlerle 1 milyonu aşan Bulgaristan Türklerinin etkisi büyük olacağı kanaatindeyiz. Bizim soydaşlarımız derneklerimizin kararına büyük ölçüde katılmaktalar. Yeter ki bizlerin açıklamaları insanlarımızın faydasına olsun bu güne kadar herkes kendi şahsi çıkarlarını düşünerek “günlük çıkar” peşinde koştular. Bizler bunu medya ve internet araçları bunun için güzel bir fırsat bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. “diyerek bu sorunun cevabını verirken;

1-Sadece tarihi bilgi vermek değil, Türk Dünyasında bu günkü kadının yerini tespit etmek ve geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek,

2- Bu etkinlik ile uluslararası bir platform oluşturmak, bu konunun sadece bizim toplumun duvarları arasına sıkışıp kalmasını engellemek uluslararası ortamlara da iletilmesini sağlamak,

3-Evrensel mesajların ve bildirilerin dünya medyasına aktarılmasını gerçekleştirmek,

4-BGSAM ve BULTÜRK’ün  sesini basın-yayın aracılığı ile insanlığa, dünyaya duyurabilmek,

5-Önümüzdeki Mayıs ayında Bulgaristan’da yapılacak olan AB Parlamento seçimlerinde özellikle kadın adayların ön plana çıkarılması konusunda duyarlılık oluşturmak,

6-Bulgaristan’ki tüm siyasal partilerin kadın aday göstermeleri konusunda teşvik edici ve itici güç olmak,

7-Bulgaristan Türklerinin Türkiye’de oy bilinçli oy kullanmaları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak,

8- Bu güne kadar kendi şahsi çıkarlarını düşünerek “günlük çıkar” peşinde koşanları ,çıkar gruplarının niyetlerini deşifre etmek, bunlara prim verilmesinin önüne geçmek,

9-Uluslararası kazanımlarına yenilerini eklemek hedefini göstermektedir.

 

Bize düşen, bu hayırlı etkinlikten beklenen faydanın elde edilmesine katkı sunmak, etkinliğin yapılacağı Bayrampaşa Belediyesinin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ni hınca hınç doldurabilmektir. Bize düşen, işin kolay olanıdır. Alt yapısı hazırlanırken bin bir fedakârlığa katlanan BGSAM ve BULTÜRK Yöneticilerini mahcup etmemektir. Konferansa katılacak akademisyen, uzman kişiler, emeklerine karşılık dolu ve dinamik bir salona hitap etmeyi tabi ki arzu ederler. Salon ne kadar dolu ve canlı olursa, onlar daha istekli ve verimli olabilirler.

BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK ve ekibi, dur durak bilmeden insanlık, Türk-İslam ve HAK davası için çabalıyor. Son derece isabetli ve önemli konferansa iştirak etmek, teşvik etmek bize düşendir. Salonu daha önce etkinliğe katıldığım için biliyorum. Boş olunca sahneden hitap etmek son derece güçleşiyor. Peki ne yapalım?

Her birimiz en 10 kişiyi bu salona getirebilirsek sanırım salon hınca hınç dolabilir. Sadece Yönetim-Denetim Kurullarında görevli fedakâr dostlarımız 10’ar kişiyi salona getirebilseler. 100×10=1000 (Bin) rakamına ulaşmak hayal değil. Bu demek değil ki, bu yük sadece Yönetim-Denetim Kurullarının işi, elbette “Hayır”

Şahsen Düzce’den, uzak diyarlardan söylediğim rakamı birkaç kez katlayan sayıda seyirciyle orada olacağım inşallah. Halep uzakta olabilir, ama arşın burada, salonda buluşalım. Örnek olsun, iyi bir başlangıç olsun istemez misiniz?

Selam ve saygılar Düzce’den…..

Reklamlar