Yaşam

NATURA 2000’in uygulanmasındaki aksaklıklar belirlendi

Sayıştay, Natura 2000 ağının yönetimindeki eksiklikler tespit etti.

Bulgar mevzuatı doğal yaşam alanlarının ve yabani hayvan ve bitki örtüsünün korunması hakkındaki 92/43 / EİO ve 2009/147 / EO sayılı Direktiflerle uyumlu hale getirilmediği tespit edildi.

Çevre ve Sular Bakanı 341 koruma altındaki bölgelerden 211 tanesinin uygulanmasına dair emir vermedi ve bunların korunması için bir rejim belirlemediği açıklandı.

Bundan dolayı Avrupa Komisyonu Bulgaristan’a karşı ceza prosedürü başlattı. AB çevre politikasına uyulmaması sebebiyle, kamu paralarının harcama riski meydanda. Korunan alanlardaki mülk sahipleri de zarar gördü. Çevre ve Tarım Bakanlıklarının NATURA’nın uygulanması için 9 tavsiye verildi.

 

BNR


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

15 + 20 =