Büyükelçimiz Aylin Sekizkök, Maliye Bakanı Asen Vasilev ve Ulaştırma Bakanı Giorgi Gvozdeykov ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında demiryolu taşımacığının güçlendirilmesine matuf projeler, karayolu taşımacığında sınır geçişlerinin hızlandırılması, ayrıca denizyolu taşımacılığı konuları ele alındı.
Türkiye ve Bulgaristan arasında bağlantısallığın güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, iki ülke halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır.
Not:
Maliye Bakanı Asen Vasilev  Türkiye ve Türklerle yakından ilgilenmeye başladı. Maliye Bakanı Vasilev’i geçen hafta İstanbul’da bulunan BULTÜRK heyeti kendilerini ziyaret etmişti.
Bir 3 kişi ve yazı görseli olabilir
Reklamlar