Ekonomi Haberler

KNSB: Farklı sektörlerde maaşlarda büyük fark var

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Başkanı Plamen Dimitrov,”2017 yılında en yüksek maaşların ödendiği sektör bilgi teknolojileri olup, en düşük maaşların ödendiği sektör ise restorancılıktir. Restoran endüstrisinde 2017 yılında ortalama maaş 580 leva idi, bilgi teknolojilerinde ise 3150 leva idi” diye kaydetti.

En düşük ücretli ve en yüksek ücretli sektör arasındaki fark yaklaşık 5,5 kat

Dimitrov,” 2016 yılında ”Maaşıma 100 leva zam istiyorum” başlıklı kampanyamızı başlattık. Bir buçuk yıl sonra hep birlikte elde ettiğimiz şeyler, ortalama olarak kazançlarda artış istediğimizden bile daha fazladır. Geçtiğimiz 5 yılda veriler, personel sıkıntısının genel olarak iş gücünün yeniden dağılımına yol açtığını gösteriyor” diyerek, yapılan işlerden elde edilen paranın sermayeden ziyade emeğe gittiğini vurguladı. KNSB Başkanı,” Son 5 yıl için 6,1 milyar olan paranın emeğe yönelik içsel tahsisi haksızlıktır. Bu nedenle makro düzeyde daha büyük bir iş gücü dağılımımız olmasına rağmen, çalışan yoksulların büyük bir oranından bahsediyoruz” diye belirtti.

2017 yılında ortalama ücret yüzde 11,8 artarak 1060 levaya yükseldi ve bu rakam 2016’ya göre 115 levalık bir artışa işaret ediyor. Maaşlar genelde yüzde 3’ten yüzde 5-10’a yükseltildi. Zam, daha az sıklıkla yüzde 10’un üzerinde yapıldı.

Sofya’da çalışanlar, ortalama 1000 leva maaş alıyor, ülkenin diğer bazı şehirlerindeki maaş oldukça düşük miktardadır.

Dimitrov, Bulgaristan’ın 2017 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 100 milyara yakın leva olduğunu belirtti. İç talep, büyümenin ana itici gücüdür ve geçen yılın nihai tüketiminin yüzde 4,5’ini oluşturuyor.

KNSB Başkanı’nın ifadelerine göre, sanayide yüksek gelir artışı için gerçek fırsatlar var.

KNSB verilerine göre sanayi üretimi yüzde 36, temel metal üretimi yaklaşık yüzde 15, kimyasal madde üretimi ise yüzde 20’den fazla arttı. Hemen hemen tüm sanayi sektörlerinde personel sayısında bir azalma yaşanmakta, hem bu işgücü sıkıntısı nedeniyle değildir.

Hizmet alanında düşük ücretli sektörler var. Geleneksel olarak en düşük ücretli sektörler, restorancılık, otelcilik ve perakende ticareti, çoğunlukla restoran sektöründe olmak üzere ortalama ücretlerde artış gözleniyor, ancak maaşlar düşük kalmaktadır. Belki de bu yüzden bu sektörlerde yabancı işçi getirme ihtiyacı var” diye kaydetti.

KNSB Başekonomisti Lüben Tomev, 2017 yılında saatlik işgücü maliyeti, 28 AB ülkesinde ortalama 23,1 avro iken Bulgaristan’da 1 avro olduğunu belirtti.

 

Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + five =