Eğitim Ekonomi

İndirilen KDV gelecek yılın sonuna kadar geçerli olacak

Halk Meclisi tam bir çoğunlukla yüzde 9 oranına indirilen KDV matrahının Covid-19 salgınının etkilediği sektörlerde gelecek yılın sonuna kadar geçerli olmasını kararlaştırdı.

Bu yeme mekanları, spor salonları, kitap ve bazı bebek malları için geçerlidir. Bir vergi yasasında değişiklik ilk defa eşzmanlı olarak iki okumada oylandı.

Bunu, değişikliklerin 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlüğe girmesi gerektirdi.