Yorum

H A Y I R !

Seyhan ÖZGÜR

Hak ve Özgürlükler Partisi (HÖH / DPS) Avrupa Birliği Parlamentosu milletvekili adayı olarak Delyan PEEVSKİ’ nin yükseltilmesine kesin ve kararlı bir HAYIR!

Haziran 2013’te HÖH fahri başkanı Ahmet Doğan’ın HÖH milletvekili D. Peevski’yi  Devlet Güvenlik Ajansı (DANS) Başkanlığına meclis kararıyla tayin ettirmesi bütün Sofya’yı ve Bulgaristan’ı ayağa kaldırmıştı. O zaman Bulgaristan halkının  “Hayır!” hareketi başladı ve ilgili görevinden geri alınıncaya, Meclis kararı bozulana kadar şiddetle devam etti.

DPS Mafya!” bir sivil toplum eylemi olarak geniş tabana yayıldı. Sonunda zaferle noktalandı.

 

D. Peevski, 32 yaşında bir Bulgar gencidir. Vidin, Mihaylovgrat, Vratsa, Pleven gibi Kuzey Batı illerinde T. Jivkov’un totaliter baskı ve terör rejimi döneminde İç İşleri Bakanlığı müsteşarı olan generallerden birinin torunudur. 1985’ten sonra bu iller totaliter politikaya, zorla isim değiştirme ve Türk kimliğinin baskı altında Bulgarlaştırılmasına baş kaldıranların yoğun sürgün edildiği köy ve kasabalar oldu. Peevski tamamen anti-Türk ve anti-İslam bir aile ortamında direnşçi bir ruhla yetiştirilmiştir. Saldırgan bir kişilik sahibidir.

 

150 kiloluk bedeniyle bir ağır sıklet halterci görünümü sergileyen bu gencin  siyasi hayata girmesi, Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Ahmet Doğan’ın 2001’yılından sonra partinin demokratik ilkelerini rafa kaldırıp kolektif yönetim organlarını yok ederek tek kişilik otoriter yönetime geçtiği döneme rastlar. Tam o yıllarda, Bulgaristan’daki Rus sermaye egemenliğini ayakta tutan, renkli metaller, elektronik ve petrol iş kollarına hükmeden milyarder Maykıl Çorny ve Erich Berşov gibi iş adamları ülkeden kovulduğunda, iletişim ortamında alan boşluğu belirdi. O zaman etkili kitle iletişim araçlarını satın alarak ele geçirmek ve kamuoyu oluşturma işini boşa bırakmamak için Moskova D. Peevski’nin annesinin adına milyonlar çıkardı. Onlar, böylece, daha önceki dönemde Demokratik Güçler Birliği “CDC” partisinin elinde bulunan ve sonra silah tüccarı Mancukov tarafından satın alınan “Monitor”, “Politika”, “Telegraf”,  “Uyikent” gibi günlük ve haftalık baskı sayısı yüksek gazetelere sahip oldular.

Böylece Peevski soyunun Rusya ile göbek bağı olduğu ortaya çıktı.

 

O, liseden sonra Blagoevgrad kentindeki Güney Batı Amerikan Üniversitesi’nde okudu. BSP Başkanı ve Başbakan Sergey Stanişev’in yönettiği üçlü koalisyon hükümetinde doğrudan bakan yardımcısı görevine atandı. İş başını Bakanlar Kurulu’nda yaptı. Başbakan şahsen onu biraz yakın takibe aldığında “işe yaramaz” deyip görev aldı. Ardından İç İşleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sorgulama Müdürlüğüne tayini çıktı. Orada da tutunamadı. 2009’da HÖH lideri Ahmet Doğan onu HÖH listesinden seçilir bir bölgeden milletvekili gösterdi. Artık ikinci süre Sofya Parlamentosu’nda HÖH meclis grubunda işte görünüyor. Şu dönemde işe gitmediği ve meclis komisyonlarına uğramadığı basına sızdı.

 

Şunu da anımsatalım, 12 Mayıs 2013 günü yapılan Bulgaristan milletvekili seçimlerinden sonra, yeni kabine belirleme tartışmalarında, 2001’de Başbakan olan İvan Kostov hükümetinde Maliye Bakanı görevinde bulunan ve yeni hükümette Başbakan olma teklifi alan Pl. Oreşarski ile HÖH milletvekili D. Peevki arasında sert bir kavga olmuştu. Bu didişmede, Peevski, Oraşarski’ye “ben senden zenginim, başbakan koltuğuna oturmaya laik olan benim,“ dedi. Bakanlar Kurulu kayıtlarına geçen bu küstahlık basında haftalarca tartışıldı.

 

D. Peevski’nin son olarak kamuoyunda görünmesi ise, geçen hafta sonunda HÖH fahri başkanı A. Doğan’ın 60. doğum günü kutlamaları için Bulgar İş Çevreleri temsilcisi olarak katıldığı, son dönemde adı “Saray” olmaktan çıkan ve Merkez TV programlarında ve basında  “BUNKER”, Bulgaristan Türklerinin ana diline de “bunker” olarak giren, aslında bir sığınak, biçerdöverde tahılın toplandığı sandık, ya da /düşman hücumlarını püskürtmek için tertip edilmiş ve lazım gelen araçlarla donatılmış askeri yer/ olarak tertip edilen 100 kişilik kutlamada görüldü.  Bu törende, o,  Rusya’nın Bulgaristan katı yakıt ve madencilik sektöründeki menfaatlerini temsil eden, Bulgar devlet vergi dairelerine çok büyük borçları olduğu bilinen ve Ahmet Doğan’ın çok eski dostlarından olmakla övünen Rumen Kovaçki’nin yanına oturdu. Bu buluşmada, D. Peevski Bulgar iletişim ortamı holding başkanı, ülkede sigara dağıtıcılarından biri, inşaat sektöründe de ortaklarıyla birlikte tüm devlet ihalelerinin üstüne oturan ama birini bitirmeyen bir iş adamı olarak yer aldı.

 

Konumuzun dışına çıkmakla itham edilmemek şartıyla bu doğum gününde çok ilginç bir olay sergilendi, sizinle paylaşmak istiyorum. Tören masasında Ahmet Doğan’ın sağ yanına HÖH Başkanı Lütfü Mestan’ın eşi Şirin Mestan hanımın oturması dikkati çekti. Ahmet’in yıllar yılı gözdesi olan moda sunucusu Alten Alieva ise,  uzun masanın uzak kenarında sıradan bir sandalyeye oturtuldu. Şunu önemle belirmek isterim ki, HÖH Genel Başkanı Lütfü Mestan’ın kendi nikâhlı karısının bu törenli ziyafet masası başında Ahmet’in yanına oturmasına müsaade etmesi,  “HER ŞEYİM SANA EMANETTİR SAYIN BAŞKAN “ anlamında yorumlara yol açtı. Kadın konusunda bir sapık olduğu herkesçe bilinen ve daha önceki yıllarda, dünyadaki bütün güzel kadınları kendinin sanan Ahmet Doğan’ın HÖH partisinin Silistre bölge temsilcilerinden Orhan Memiş’in güzel eşine de aynı şekilde sulanıp sonunda ailelerinin bozulmasına neden olması, dedi kodu konusu oldu. Şimdiki törene, asıl katılmaları gereken,  Ahmet’in öz oğulları Birol ile Oktay ise davet edilmemiştir. Aslında politik ve oligarşi temsilcilerinin bu BUNKER buluşmasına, “Multi Grup”ta Ahmet Doğan’ın sağ kolu olan Smolyan, Maden, Ruduzem şehirlerinde ve bölgesinde, kurşun çinko madenleri ile zenginleştirme tesislerinin işletilmesinden sorumlu dostu Kolyo Vılkanov’un davet edilmeyişi kimsenin gözünden kaçmadı. Bu olayı, hazır bulunanlarca ve perde ardında bekleyen gazeteciler tarafından Ahmet Doğan imparatorluğunun dağılışı ve çöküşü başlamıştır şeklinde yorumlandı.

 

Bu doğum gününde ele alınan ve görüşmeye açılan en önemli ödevler şunlardı:

 

Bir) Milletvekili D. Peevski’nin Sofya Meclisinde canının fazla sıkışıldığından ve dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanıp yargılanma olasılığı kapıda olmasından, 25 Mayıs 2014 günü yapılacak, AB Parlamento seçimlerinde onun HÖH listesinde seçilir bir yerden, ne bahasına olursa olsun seçtirip AB Parlamentosu Yeni Liberaller grubuna vekil olarak sokmak ve tüm AB ülkelerinde tutuklanmasını 4 yıl boyunca engellemek olarak biçimlendi.

 

İki)  Milletvekili D.Peevski’nin 2009 ile 2013 yıllarının Nisan ayı arasında Sofya’da İç İşleri Bakanlığı’nda Bakan Tsvetan Tsvetanov’un çalışma odasında yaptığı 49 gizli görüşmenin ortaya çıkmasından sonra ve Tsvetanov hakkında artık 3 dava açıldığı dikkate alınarak, sorgulanan dolandırıcılık vakalarında milletvekili D. Peevski’nin de isminin geçtiğinden dolayı acil tedbir alınması düşünülerek, ilgiliye Brüksel Milletvekilliği ve AB parlamenter dokunulmazlığı sağlanması karara bağlandı.

 

Üç) D. Peevski’nin de yakın dostu olan ve eski Başbakan Boyko Borisov hükümetinin görev süresi içinde, bir savcı olarak yürütme ve yargı işlerine değişik biçimde direk karışıp sonuç belirleyen baskıcı müdahalelerde bulunduğundan dolayı yargılanan ve geçen hafta 3.5 yıla mahkûm olan savcı Zlatanov ile HÖH milletvekili D. Peevski arasındaki ilişkilerin gizli tutulabilmesi esas, Peevski’nin AB milletvekili dokunulmazlığıyla donatılıp  Brüksel’e gönderilmesi uygun görüldü.

 

Dört)  Bulgar merkez basınının Rusya tarafından finanse edildiği şayialarına (kanıtlarla düzenlenmiş iddia dosyası) dayanılarak Sofya Baş Savcılığı’na sunulan ihbar mektupları esas, hemen başlaması muhtemel sorgulamada, D. Peevski’nin medya holding başkanı olarak davalara sanık olarak çağrılmasının önlenmesi amacıyla  ilgilinin AB Parlamento seçimlerinde HÖH partisinin seçilir bir yerden liste başı olarak gösterilmesinde hazır bulunanlar arasında görüş birliği sağlandı.

 

Beş)  “Sansürsüz Bulgaristan”  Partisi Başkanı Nikolay Barekov’un  medya holding başkanı D. Peevski’nin milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve daha önce hiçbir yerde çalışmadan birden bire kullanmaya başladığı sonsuz mali kaynakları açıklaması için sorgulanması isteğiyle Baş Savcılığa sunduğu dilekçe, işleme girmeden, ilgilinin Brüksel’e HÖH milletvekili olarak çıkarılması konusunda oy birliyle mutabakat sağlandığı tespit edildi.

 

Altı) “Bütün Suçlular Yargılanmalıdır” ulusal hareketinin milletvekili ve medya holding şefi D. Peevski hakkında soruşturma başlatılması için Bulgaristan Baş Savcılığı’na sunduğu dosyaya dayanılarak, bu işlemin başlamasından önce ilgilinin AB Parlamentosu HÖH milletvekili adayı olarak yükseltilmesi ve desteklenmesi uygun görüldü.

 

TESPİT) HÖH partisi biz mağduruz sayfasını yeniden açtı.

25 yıldan beri hak ve özgürlük umutları yıkıldıkça yıkılan canım kardeşlerime bu gibi haberler vermek ne kadar zor, bilmem biliyorlar mı?

Sizin ellerinizle, iradenizle, oylarınızla kurduğumuz parti HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ artık HIRSIZLARIN, DOLANDIRICILARIN, ŞMEKERLERİN, DİĞER DEVLETLERİN VATANIMIZDAKİ AJANLARININ İŞLERİNİ DÜZELTME, YOLSUZLUKLARI AKLAMA, DEVLETİMİZE İHANET EDENLERİ HAPİSTEN KURTARMA, SABIKALILARA SIĞINAK PARTİSİ OLMUŞTUR.

Daniel Peevski’nin Hak ve Özgürlükler Partisi listesinden Avrupa Birliği Parlamentosu milletvekili olarak gösterildiğine ilişkin haber 10 Nisandan sonra önce merkez basında ve ardın da Yüksek Seçim Kurulu bülteninde yayınlanacaktır.

 

MAFYA AJANLARINI KURTARMNA OPERASYONLARINA HAYIR!

 ULUSAL DİRENİŞ HAREKETİ BAŞLAMAK ÜZEREDİR. Bütün ülkeyi saracaktır.

 

Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve dernekler, meslek kuruluşları, aydınlar, gençlik ve üniversite öğrencileri 2 ay sürecek olan protesto eylemlerinde çok aktif olması için örgütsel çalışmalar başlamış bulunuyor. Örgütlenmede siber iletişim kullanılacaktır.

 

AB Parlamentosu milletvekili aday listelerin açıklanmasıyla patlayacak olan yeni direnişlerde, soydaşlarımızın da

“SABIKALILARA OY YOK!” KAMPANYASI BAŞLATARAK AKTİF OLMANIZI BEKLİYORUZ. Bu eylemlerin başını göçmenlerimizin kültür, dayanışma ve hizmet dernekleri çekecektir.

 

Davamız her zaman ve her yerde ortaktır! Zaferimiz de ortak olacaktır.

Bu mücadelenin ilk aşamasında “bunkerde”  sığınaklarda gizli, korumalı yaşayanları ortaya çıkarıp yüzlerindeki maskeleri indireceğiz.

Bizi bundan böyle kullanmalarına izin verilmeyecektir. Vermeyeceğiz!

Tüm sabıkalıların, dolandırıcıların, ajanların ve hainlerin yeri AB Parlamento Genel Kurulu ve Komisyonları değil,  Bulgaristan Mahkemelerinde duruşma salonlarıdır.

Büyük direniş, sivil kalkınma şeklinde ve “HAYIR!” hareketi olarak şarj olup güç topluyor.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + 4 =