Duyuru

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

 Değerli dostlar,

Memur ve tüm ücretli çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadarki kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırılması, büyükşehir belediyeleri, belediyelere, toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere ücretsiz ve indirimli kullanıma ilişkin gelir desteği, yenilenebilir enerjinin teşviki gibi önemli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

  • Tüm çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla, memurlar da dahil tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.
  • Yapılan bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.
  • Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakılması ile uyumlu olarak bu kısım da damga vergisinden istisna edilmektedir.
  • Vergiden muaf esnafa ilişkin hükümlerin yer aldığı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde değişiklik yapılmakta,  sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son kaynak tedarik şirketine satılması durumundaki muafiyet şartlarının düzenlendiği mezkûr bentteki üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 kW dahil) olması şartı, 20 kW (20 kW dahil)  olarak yeniden belirlenmektedir.
  • Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu Kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi istisnası kapsamına alınması sağlanmaktadır.
  • BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen Şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini amaçlanmaktadır.
  • 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınarak, bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanmaktadır. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, bütçe kanununda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılmaktadır.
  • Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınmaktadır.
  • Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla, kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi sağlanacaktır. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacaktır.

Daha detaylı bilgi için;

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss299.pdf

Güncel haber, açıklama ve paylaşımlarımız için sosyal medya hesaplarımıza ve İOS-Android Bülent Turan uygulamamıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/turanbulent

Facebook: https://www.facebook.com/trnblnt

Instagram: https://www.instagram.com/avbturan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL6Ha5NGdY36j6O19Do4UzA

Bülent Turan Mobil Uygulama;

İOS: https://apps.apple.com/tr/app/bulent-turan/id1438759180?l=tr

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.kaysajans.bturan

Kıymetli dostlar;

2021 yılını geride bırakırken, şimdiden siz kıymetli dostlarımızın, aziz milletimizin yeni miladi yılını tebrik ediyor; 2022 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için salgının son bulduğu, güzelliklerin yaşandığı, esenlik dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
Selam ve saygılarımla…

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili