Tarihi
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.Ama Büyükyayla köyüyle aynı soydan gelirler. Bulgaristan Deliorman bölgesinden onun önceside de ırak erdebil şehrinden gelmişlerdir.Bu köyler Alevi köyüdürler. Alikoç baba ocağına bağlıdırlar.
Salihler köyü, Büyükyayla ve Kaymazyayla köyü ile birlikte,Eskişehir bölgesinde Balkan kökenli Alevi-Bektaşi grupları oluşturmaktadırlar.Bu köylerdeki nüfus, XIX. yüzyılın son çeyreği içerisinde (Osmanlı-Rus savaşı sonrası , 1891-1893 tarihleri arası) Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden göçle gelen Alevi-Bektaşi gruplardan oluşmaktadır. Büyükyayla ve Salihler köyü Alevi-Bektaşileri AliKoç Baba Ocağı’na bağlıdır. Ali Koç Baba Ocağı, günümüzde de Bulgaristan coğrafyasındaki Alevi-Bektaşi gruplar arasında önemli bir ocak olarak anılmaktadır. Bu ocak etrafında zengin bir kültür oluşmuştur

İki yıl süresince (1891-1893) Vilayet (Bursa) dahilinde iskanları gerçekleştirilen muhacirler için teşkil edilen köylerin adları ve diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir. (s.16)
Mevki-i Merbuta ve Kadimesi / İskân olunan ahâli ve muhacirinin ünvanları / Tahsis olunan kurânın isimleri
Eskişehir kazası Seyyid Gazi nahiyesi havalisi / Muhacirin-i mütenevvia / Salihiye, Burhaniye ve Büyükyayla
Eskişehir kazasında arazi-i hâliyede / Rumeli muhacirleri / Hamidiye ve Hayriye
Yenişehir kazasının İznik nahiyesinde / Karateke aşireti / Mahmudiye
Bursa’ya tabi Kavuşuk Dere civarında / Batum muhacirleri / Sultaniye
Bursa’ya tabi Balyaz köyü civarında Armutalanı’nda / Eslemiye muhacirleri / Ma’muretü’l Hamidiye
Eskişehir kazası dahilinde / Silistre ve Hezargrad muhacirleri / Selimiye ve Hayriye
İnegöl kazasının Osmandere mevkiinde / Çerkes muhacirleri / Sultaniye
Bursa civarında Hüseyinalanı mevkiinde / Hezargrad muhacirleri / Hüseyniye
Pazarcık nahiyesinde Soğukcakpınar mevkii / Tırnova muhacirleri / Hamidiye
İnegöl Emlâk-ı Hümâyun’a mülhak arazide / Boşnak muhacirleri / Mecidiye
Eskişehir kazasının Sulu Karaağaç mevkii / Silistre muhacirleri / İmraniye
Eskişehir kazasının Kanlıpınar mevkiinde / Rusçuk muhacirleri / Sultaniye
Kütahya’nın Armudeli Mikrasalanı mevkii / Tırnova muhacirleri / Mikrasalanı
İznik nahiyesinin Kavaklıdere mevkiinde / Tırnova muhacirleri / Süleymaniye
İnegöl Emlâk-ı Hümâyun’unda Pelidli Mevki / Bosna muhacirleri / Bahtiyar, Lütfiye, Feyziye ve İmraniye
Nefs-i Afyon Karahisar’da Yarımca mahallinde / Servi muhacirleri / Servi
İznik nahiyesinin Dıraz Ali Boğazı mahallinde / Servi muhacirleri / Hamidiye
Bursa’ya tabi Kite nahiyesinde Üçpınar Mah. / Eslemiye muhacirleri / Üçpınar
İnegöl’ün Domaniç nahiyesi Dombayçayırı’nda / Cum’a-i Atik muhacirleri / Ruşen
İnegöl’ün Ahı Dağı ormanında / Tırnova ve Osmanpazarı muhacirleri / Ma’mure
Afyon selvi yarımca köyü mahacirleri
Kütahya’nın Armudeli nahiyesi Sandıközü’nde / Muhacirin-i mütenevvia / Lütfiye
Eskişehir kazası dahilinde Tosbağı mahallinde / Tatar muhacirleri / Rıfkıye

Defterde, bu ifadelerin bulunduğu yerde bir açıklama yapılmıştır. İfade aynen şöyledir. “İşbu kurânın teşkilâtı ma’ruzât-ı müte’addide ile arz’ u iş’âr olunarak şeref-sanih olan irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhı mantuk-i ‘âlîsince esâmî-i mezkûre vaz’ ve tahsis olunmuşdur” (Tercüme eden Dr. Mefail Hızlı U.Ü.İlahiyat Fak. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi-1993)

Coğrafya
Eskişehir iline 78 km, Seyitgazi ilçesine 35 km uzaklıktadır.

İklim
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfusu

30 Erkek 30 Kadın toplamda 60 nüfusa sahiptir. (2022)

Köyün Muhtarı 1984 ten beri İbrahim TARHAN yürütüyor.

Reklamlar