Devlet Tarım Fonu, üretim miktarına bağlı olmayan tütün üretimine yönelik ulusal geçici mali destek programı kapsamında 41 116 tütün üreticisine 80 038 268 levalık destek ödemesi yaptı. Yapılan destek ödemeleri, 2019 yılı Devlet Bütçesi Kanunu’nda öngörülmektedir ve Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

Üretim miktarına bağlı olmayan tütün üretimine yönelik ulusal geçici mali destek programı kapsamında yapılan destek ödemeleri, doğrudan gelir desteği ödeme planlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında 3 sayılı yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2007-2009 referans döneminde en az bir yıl tütün üreten ve ürününü Tütün ve Tütün Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultusunda satıp, ikramiye alan kişilerin bu program kapsamında destek ödemesi alma hakkı vardır.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar